TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Doktor Öğretim Üyesi Uğur Mercan
  • 05.05.2017
  • 977

  Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı

1982 Adana. 2007’de Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu ve aynı yıl Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D da çalışmaya başladı. 2012’de ''Ohio Case Western Reserve University School of Dental Medicine, Department of Oral ve Maxillofacial Surgery’’de fellow programını tamamladı ve aynı yıl “İşlenmiş Dentinin Kemik Formasyonu Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi'' tez çalışmasını tamamlayarak PhD ünvanı aldı. 2016 ‘’AO Foundation’’ın ‘’Cranio-Maxillofacial Surgery’’ dalındaki ‘’Fellowship’’ programına kabul edildi ve ‘’Hannover Universtiy, Department of Craniomaxillofacial Surgery’’de programını tamamladı. Yabancı ve hakemli yerli dergilerde birçok makalesi bulunan Dr. Mercan 2014’ten itibaren Okan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde, Yardımcı Doçent Doktor unvanı ile Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi A.D da çalışmaktadır.