TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Doktor Öğretim Üyesi A. Tolga Şitilci
  • 16.05.2017
  • 370

 

Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı

1976 İstanbul. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nden 1999 yılında mezun oldu. 2010 yılından beri İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi ve Anesteziyolog olarak Yardımcı Doçent kadrosunda görev yapmaktadır. Bilinçli Sedasyon, Diş Hekimliği’nde Acil Tıbbi Durumlar ve Tedavileri, Dental Genel Anestezi konularında çalışmaktadır. Türkiye’deki Diş Hekimliği uygulamalarında Bilinçli Sedasyon işlemlerinin sağlıklı bir şekilde uygulanmasını ve yaygınlaşmasını amacıyla çalışmalar yapmakta, dişhekimi korkusunu ve bu durumun oluşturduğu komplikasyonları önleme yollarını araştırmaktadır. Bilinçli Sedasyonun uygulanmasını gerektiren durumlar, bu uygulama için uygun koşullar, hastalara Bilinçli Sedasyonun anlatılması, uygun hasta seçimi, sedasyon uygulama yolları ve yöntemleri konularında kurslar vermektedir