TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Doç.Dr. Emre Mumcu
  • 30.01.2018
  • 885

Doç.Dr. Emre Mumcu

“İlk ve Orta öğrenimimi Eskişehir Anadolu Lisesi’nde tamamladım,  aynı yıl İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde lisans eğitimine başladım. İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalında Doktora eğitimini “Rediksiyonlu Disk Deplasmanları Tedavisinde Kullanılan Stabilizasyon Ve Ön Konumlandırma Splintlerinin Çiğneme Kasları Üzerine Etkisinin Elektromiyografik Yöntemle İncelenmesi”.konulu doktora tezimi vererek 2006 yılında tamamladım. Askerlik Görevini  2007–2008 yıllarında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Diş Hekimliği Bilimleri Merkezinde Ankara’da  yaptım. 2012 yılında İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalındaki görevimden ayrılarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak göreve başladım.  Sırasıyla idari olarak; Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim Koordinatörlüğü (2012-2013) Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2012-2013) ve halende Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Portetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkanlığı (2012- )    görevini yürütmekteyim. 41 tanesi Uluslararası hakemli dergilerde olmak üzere 86 adet yayınım çeşitli kongrelerde sunulmuş 40 adet sözlü ve poster sunumum ve bu yayınlarıma 500’ün üzerinde atıfım bulunmaktadır.