TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Prof. Dr. Hülya Toker
  • 30.01.2018
  • 1,048

 

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesinden 1998 yılında mezun oldu. Aynı yıl Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim Dalında araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2004 yılında ‘’kronik periodontitisli hastalarda meloksikamın dişeti oluğu sıvısı interlökin-1 beta ve interlökin-1 reseptör antagonisti seviyesi üzerine etkisi’’ isimli doktora tezini tamamladı. Periodontoloji alanında 2010 yılında doçent, 2015 yılında profesör ünvanını aldı. 60’ının üzerinde bilimsel makalesi ve çok sayıda ulusal ve uluslararası kongrelerde bildirisi bulunmaktadır. Türk Periodontoloji derneği (TPD) ve Avrupa Periodontoloji Derneği (EFP) üyesi , International Team for Implantology (ITI) Sivas çalışma grubu direktörüdür. 2008 yılından bu yana Cumhuriyet Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Periodontoloji Anabilim dalı Başkanı olarak görev yapmaktadır.