TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Doç. Dr. Onur Geçkili
  • 30.01.2018
  • 884

1999 yılında Marmaral Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun oldu. 2001-2007 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Diş Hekim- liği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Ana Bilim Dalı’nda “iki farklı implant yüzeyinin kemik içi stabilite ve krestal kemik kayıpları üzerine etkileri- nin; iki farklı abutment tipinin hasta memnuniyetlerinin karşılaştırılma- sı” konulu doktora tezini tamamladı. 2007 -2012 yılları arasında Araş- tırma görevlisi olarak devam ettiği İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde 2012 yılından bu yana Doç. Dr. ünvanı ile öğretim görev- lisi olarak görev yapmaktadır. Protez Akademisi ve Gnatoloji Derneği, TPID, IADR, Melisa Medica Foundation üyesidir.