TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Prof.Dr. Mine Dündar Çömlekoğlu
  • 31.10.2018
  • 666

 

Dr. Mine Dündar Çömlekoğlu 1997 yılı Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi mezunudur. E.Ü Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nden 2003 yılında Bilim Doktoru ünvanını kazanmıştır.2009 yılında Doçent ünvanını elde ederek 2014 yılında Profesörlüğe yükseltilmiştir. Halen Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Akademik ilgi alanları; adeziv diş hekimliği, dental materyaller ve teknolojileri, oral implantolojidir. Bu alanlarda ulusal ve uluslararası yayınları, projeleri, kongre, sempozyum, kurs katılımları ve ödülleri bulunmaktadır. International Association for Dental Research (IADR) üyesidir. Çok sayıda ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde hakemlik ve editör kurulu üyelikleri bulunmaktadır.