TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Prof. Dr. Batu Can Yaman
  • 25.02.2020
  • 387

file-19Prof. Dr. Batu Can Yaman,

İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi 1994 yılı mezunudur. 2004 yılında Diş Hastalıkları ve Tedavisi AD‘da Dr.Med.Dent., 2014 yılında Doçent ve 2019 yılında Profesör unvanlarını almış olup Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Restoratif Diş Tedavisi Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca halen University of Pennsylvania, School of Dental Medicine, Department of Preventive and Restorative Science’da araştırmacı misafir öğretim üyesi olarak da çalışmalarda bulunmaktadır. Akademik ilgi alanları; adeziv diş hekimliği, estetik restoratif materyaller ve klinik ömürleri, endodontik postlar ve yapıştırma simanlarıdır. İlgi alanları ile ilgili uluslararası indekslerce taranan dergilerde orjinal araştırma eserleri, kitap yazarlıkları, ulusal ve uluslararası kongreler, sempozyum, kurs ve konferanslarda pek çok sunumları bulunmaktadır. Ulusal ve uluslararası indekslerce taranan birçok dergide de hakemlik görevlerini yürütmektedir. International Association for Dental Research (IADR), European Federation of Restorative Dentistry(EFCD) üyesi olup ayrıca Restoratif Diş Hekimliği Derneği (RDD) yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır.