TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Prof. Dr. Selim Ersanlı
  • 18.02.2016
  • 3,063

Doç.Dr.Selim Ersanlı 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Dişhekimliği fakültesinden menzun olmuştur. Doktorasını İ.Ü. Dişhekimliği Fakültesi Oral İmplantoloji Anabilim dalında vermiştir. Halen aynı anabilim dalında Doçent olarak görev yapmaktadır.
Oral implantoloji ile ilgili : Sinus lifting,  implantolojide ileri cerrahi uygulamalar,
İmplantolojide kemik rejenerasyonları, Estetik bölgede implant uygulamaları gibi bir çok kurs ve eğitim vermiştir.
Türk Oral implantoloji Derneği ve The International Team For Implantology (ITI)  üyesidir. 
ISTANBUL ÜNIVERSITESI DISHEKIMLIGI  FAKULTESI
ORAL İmplantoloji AnabilimDalı
Capa / Topkapı 34500 Turkey
Mail: selimersanli@gmail.com