TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan
  • 19.02.2016
  • 3,279

Prof. Dr. Mehmet Ali Kılıçarslan

1968 Yılında Trabzon'da doğan Mehmet Ali Kılıçarslan; ilk, orta ve lise eğitimini Trabzon’da tamamlamış, 1990Yılında Ankara Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’ndenmezun olmuş ve 1997 Yılında ‘Farklı Tekniklerle Hazırlanmış Porselen LaminateVeneer Kronların ve Yapıştırma Sistemlerinin Fiziksel Olarak Değerlendirilmesi’ konulu doktora tezi ile Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndenProtetik Diş Tedavisi alanında Diş Hekimliği doktoru unvanını almıştır. Kılıçarslan, 1997 - 1998 tarihleri arasında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde yedek subay olarak askerlik görevini tamamlayarak, sonrasında T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı ağız ve diş sağlığı merkezlerinde uzman diş hekimi olarak çalışmıştır. 2006 Yılında doçentolan yazar, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nde Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı başkanlığı, Klinik Bilimler Bölüm başkanlığı ve dekan yardımcılığı yapmıştır. AnkaraDişhekimleri Odası yönetim kurulu üyeliği, birlik delegeliği ve Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi yayın kurulu üyeliğinde de bulunan yazar; aynı zamanda iki yıl süre ile Sağlık Meslek Liseleri Diş Protez Teknisyenliği Bölümünde meslek dersleri öğretmenliği de yapmıştır. T.C. Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen müfredat programlarının hazırlanmasında çalışmış veDiş Hekimliğinde uzmanlık komisyonunda görev almıştır. 2013 Yılında profesör olan Kılıçarslan, hâlen Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi dekan yardımcılığı görevini yürütmektedir. Kendisinin mesleki alanda ulusal ve uluslararası kongrelerde sunulmuş çok sayıda sözlü ve yazılı tebliği, ulusal ve uluslararası indekslerde taranan bilimsel dergilerde basılmış yayınları ve Sağlık Bakanlığı onaylı iki adet 'Sabit Protez Ders Kitabı','İmplant Destekli Overdenture / Klinik ve Laboratuvar Uygulama El Kitabı' adında çeviri kitabı ve 2013 yılında TÜBA ödülü alan 'Dört Elli Diş Hekimliğinde Yardımcı Personel ve Klinik Yöntemi' isimli telif eseri mevcuttur. Türk Dişhekimleri Birliği - Ankara Dişhekimleri Odası (TDB–ADO), Türk Prostodonti ve İmplantoloji Derneği (TPID), EuropeanProsthodonticAssociation (EPA), International AssociationforDentalResearch (IADR) ile Diş Hekimliği Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği ( DEDAD ) üyesi de olan Kılıçarslan; evli ve bir çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.