TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 05.05.2017
 • 183

İmplantolojide Estetiği Etkileyen Faktörler, İmplant Seçimi, Cerrahi Teknik,Protetik Planlama, Abutment Seçimi

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

İmplantolojide estetiği etkileyen faktörler, implant seçimi, cerrahi teknik,protetik planlama, abutment seçimi

İmplant restorasyonlarında optimal estetiği sağlayabilmek 4 adet anatomik ve cerrahi parametreye bağlıdır. Bunlar; 1-İmplant-abutment bileşiminin mukoza altındaki pozisyonu 2-İmplantın 3 boyutlu olarak uygun konumlandırılması 3-İmplant etrafındaki yumuşak doku konturlarının ve estetiğin uzun süreli devamlılığı 4-İmplant ile eşdeğer simetrik diş arasındaki klinik kron boyundaki simetrinin sağlanması. Optimal pozisyonda implant yerleştirilmesi tek ya da uzun boşluklardaki anatomik analizlerin yapılmasına ve iyi bir restoratif plana bağlıdır. Tek diş kayıplarının implant ile restorasyonu doğru planlama ile daha kolay estetiğin sağlandığı anterior restorasyonlardır. Buna karşın estetik bölgede birden fazla diş kayıplarında daha detaylı planlama zorunluluğu vardır. Birbirine komşu implantlar arasında kemik rezorbsiyonu dolayısıyla yumuşak doku desteğini sağlamak ve bu bölgede papil görünümü verebilmek çok zordur. Anterior bölgede implant estetiğini sağlamak için açık yada kapalı cerrahi tekniklerin yanında cerrahi rehberler kullanılarak yapılan operasyonlar optimizasyon açısından faydalıdır. Ayrıca doku eksiklerinde kullanılan yumuşak ve sert doku greftleme teknikleri estetiği olumlu yönde etkiler. Bunun dışında üst yapıda kullanılacak olan abutmentların seçimi de estetik açıdan ayrı bir öneme sahiptir. Bu sunumda anterior bölgede implant estetiğini etkileyen tüm cerrahi ve protetik faktörler vaklar üzerinde tartışılacaktır.

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Mersin Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Tarihi:27.09.2017
  Saati:14.00-18.00

 • Yer

  Mersin Dişhekimleri Odası

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.
  Kayıt ZORUNLUDUR.