TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Yetkinlik Geliştirme Programları (YGP)
Oral İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı (YGP Oİ)
 • 11.09.2017
 • 1,126

Oral İmplantoloji Programı

 

ORAL İMPANTOLOJİ YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI

Dişhekimliğinin geleceğini etkileyeceği en önemli gelişmelerden biri olan İmplantoloji, muayenehanelerin vazgeçilmez uygulama alanlarının başında gelmektedir.

TDB Akademisi ve Türk Oral İmplantoloji Derneği işbirliği sonucu İmplantoloji alanında pratik ve teorik eğitimin bir müfredat içerisinde yapılandırıldığı Yetkinlik Geliştirme Programı hazırlanmıştır. Amaç dişhekimlerinin İmplantoloji alanında aktüel bilgilerini yenilemek ve muayene pratiğine uygulayabilmelerini sağlamaktır.

İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı, toplam 3 adet, 2 günlük (Cuma 14.00-18.00 / Cumartesi 09.00-17.00) hafta sonu modülünden oluşur.

İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı müfredatı teorik ve pratik olarak toplam 36 eğitim saatinden oluşur. Bu süreye hospitasyon ve sınav dahildir. Program, İmplant sistemlerinden bağımsız şekilde programlanmış olup; en yaygın kullanılan sistemler eğitim süresince tanıtılmaktadır.

Her hafta sonu modülünün sonunda, ölçme/değerlendirme kontrolü yapılacak olup; İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı katılımcısı, kliniğinde uygulayacağı bir vakasını dokümante ederek (kendisine verilecek formlarda gösterilen şekilde) eğitimcilerle mesleki olarak tartışacaktır. Yetkinlik Geliştirme Programının tüm kurslarına devamını sağlayan katılımcı, kendisinden istenen vaka sunumu veya vaka planlaması ile ilgili dosyasını tamamlar ve bitirme kollegyumuna girme hakkı kazanır. Bitirme kollegyumunda başarılı olanlar İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı Sertifikasını almaya hak kazanırlar. Kollegyumda TDB Akademi ve ilgili Bilimsel Dernek Öğretim Üyeleri yer alır. TDB Akademi’de yapılacak bir tören ile sertifika katılımcıya takdim edilir.

 

 

TDB AKADEMİSİ

Oral İmplantoloji Programı

Temel Eğitim (20 kişi)

1. Modül

29 Eylül 2017, Cuma

 

Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması

 

13.30 -15.00

 

·    Dental implantların kısa tarihçesi

·    Oral Implantolojinin felsefesi, Oral implantoloji bilimine kapsamlı yaklaşım, Neden

İmplantlar

·    Osseointegrasyon kavramı, klinik başarı açısından önemi, oluşturulması ve uzun dönem implant başarısında rol oynayan biyolojik kavramlar

·    İmplant ve doğal diş çevresindeki dokuların karşılaştırılması, implant cerrahisi ve yara

iyileşmesindeki önemi

·    Dental İmplantların makro ve mikro yapısı,

·    Oral implantolojide güncel endikasyonlar ve kontraendikasyonlar,

 

15.00 - 15.30 Kahve Arası

 

15.30 – 17.00

 

·    Tanı modelleri, tedavi planlaması, İmplantolojideki Radyografik değerlendirmenin önemi: Dental Volumetrik Tomografi kullanılarak oluşturulan üç boyutlu sanal tedavi planlaması, iki ve üç boyutlu tedavi planlamasındaki farklar ve alınan riskler, Bilgisayarlı Tomografi ve Dental Volumetrik Tomografi kullanımının avantaj ve dezavantajları

·    Dental implantoloji ve üç boyutlu planlama, bir günde cerrahi ve protez tedavisi için yapılması gerekenler, bilgisayar destekli tedavi planlamasının cerrahi ve protetik olarak uygulanmasındaki aşamalar

·    Maksilla ve mandibulanın klinik ve radyolojik anatomisi,

 

17.00 -18.00

 

·    Hasta değerlendirmesi: Lokal risk faktörleri, komplikasyonlar önleyici cerrahi ve restoratif girişimler, başarıyı arttıran tedavi protokolleri

·    Hemen, erken ve konvansiyonel cerrahi protokolleri, seçim kriterleri, avantaj ve zorlukları, restorasyon seçenekleri

·    Dokümantasyon, fotoğraf ve video kullanılarak hasta verilerinin oluşturulması

 

30 Eylül 2017, Cumartesi

 

Oral İmplantolojide Temel Cerrahi Prensipler

 

9.00 - 10.30

·    Oral implantolojide kullanılan cerrahi aletlerin tanıtımı, dikkat edilecek unsurlar, fizyodispenser ve piezo surgery nin farklı endikasyonlarda kullanımı

·     Operasyon öncesi hazırlıklar, sterilizasyon, yardımcı personel ve asistanın önemi

·    İmplantolojide ilaç kullanımı, güvenli tedaviler için protokoller, hasta konforunu arttıran medikal tedaviler

·    Cerrahi uygulama prensipleri, kemik kalitesi ve miktarının önemi, cerrahi ve restoratif komplikasyonların önlenmesi

·    Sistemik hastalıkların tedavi planı sürecindeki etkileri,

 

10.30 - 11.00 Kahve Arası

 

11.00 - 12.00

 

·    İmplant cerrahisinde ve ogmentasyonda uygulanan flap dizaynları

·    İmplantolojide kullanılan dikiş teknikleri, kullanılan materyaller ve kullanım alanları

·    İmplant cerrahisi ve pozisyonlandırılmasında dikkat edilmesi gerekenler, hatalı implant yerleşimlerinin önlenmesi ve düzeltilmesi, restoratif zorlukların değerlendirilmesi

 

12.00 - 13.00 Öğle Arası

 

13.00 - 14.00

·    İmplant uygulamaları sonrasında görülebilecek erken veya geç karşılaşılan

komplikasyonlar ve komplikasyonların yönetimi

14.00 – 18.00 Pratik Uygulama

·    Radyografiler üzerinde implant tedavi planlaması

·    Cerrahi uygulama Hands-On Model Üzerinde

Firmalardan temin edilecek plastik model veya hayvan çenelerinde

 

 

3 Kasım 2017, Cuma

2. Modül

İmplant Destekli Protezler

 

13.30 – 15.00

 

·    İmplant Destekli Protezlerin Avantajları

·    İmplant Destekli Protez sınıflaması, sabit, hareketli ve geçici protez seçenekleri

·    İmplant destekli sabit ve hareketli protezlerde biyomekanik, uzun dönem başarılı tedavi planlamaları için protokoller

·    İmplant destekli protezlerde kullanılan güncel materyaller, kullanım endikasyonları ve yapım aşamaları, materyal seçiminde dikkat edilecek restoratif ve hastaya bağlı parametreler

 

15.00 -15.30 Kahve Arası

 

 

İmplant Destekli Sabit Protezler

 

15.30 –17.00

·    İmplant destekli protezlerde oklüzyon ve artikülasyon, ideal oklüzyon sağlanmasının aşamaları, diş ve implant destekli restorasyonların oklüzal prensipler bakımından karşılaştırılması

·    İmplant    Destekli    Simante     Protezler,    endikasyonlar,    estetik    başarı    ve    risk değerlendirilmesi, biyomekanik komplikasyonlar ve yönetimi

·    İmplant Destekli Vida ile sabitlenen protezler, endikasyonları, estetik başarı ve risk

değerlendirilmesi, biyomekanik komplikasyonlar ve yönetimi

·    İmplant Destekli Hibrit Protezler, endikasyonları, estetik başarı ve risk değerlendirilmesi, biyomekanik komplikasyonlar ve yönetimi

17.00 – 18.00

·    Dijital gülüş tasarımının anterior implant destekli restorasyonlarda kullanımı

·    Oral İmplantolojide CAD CAM uygulamaları

 

4 Kasım 2017, Cumartesi

İmplant Destekli Hareketli Protezler

9.00 – 10. 30

·    İmplant Destekli Hareketli Protezlerde planlama, , estetik, fonksiyonel ve hasta

konforuna bağlı faktörlerin planlamaya etkisi

·    İmplant Destekli hareketli protezler, tedavi planlaması, iki, dört ve çok sayıda implant ile desteklenen tedavi seçenekleri,

·    İmplant  Destekli  Ball  ataşmanlı  protezler,  tedavi  planlaması,  yapım  aşamaları, kullanılan güncel ve konvansiyonel materyallerin karşılaştırılması

 

10:30 - 11:00 Kahve Arası

11.00 – 12. 00

·    İmplant Destekli Bar ataşmanlı protezler, tedavi planlaması, yapım aşamaları, kullanılan güncel ve konvansiyonel materyallerin karşılaştırılması

·    İmplant Destekli overdenture protezlerde oklüzyon, ideal oklüzyon sağlanmasının aşamaları, diş ve implant destekli restorasyonların oklüzal prensipler bakımından karşılaştırılması

 

12.00 - 13.00 Öğle Arası

13.00 - 15. 00

·    İmplant destekli restorasyonlarda kullanılan konvansiyonel kapalı ve açık ölçü alma

teknikleri,

·    Sabit ve hareketli restorasyonların prova, uygulama ve simantasyon aşamalarının gösterilmesi,

·    İmplant üstü sabit ve hareketli protezlerde yıllık kontrollerde bakılması gereken alanlar, bakım aşamaları, kopan veya deforme olan parçaların hasta konforunun bozulmadan yenilenmesi

·    İmplant destekli restorasyonların post, vida, alt ve üst yapılarında görülebilecek

komplikasyonlar

·    Protetik hastaların tedavi planlaması ve materyal seçimi bakımından değerlendirilmesi

 

15.00 - 15.30 Kahve Arası

15.30 – 18.00 Pratik uygulama:

İmplant üst yapı parçaları parçaları, Ölçü alma teknikleri

İmplant destekli sabit ve hareketli protezler hands-on

(Katılımcılar model üzerinde ölçü alma tekniklerini, ölçü alımında kullanılan materyallerin kullanım

 

15 Aralık 2017, Cuma

3. Modül

Anterior Bölge Estetik İmplant Uygulamaları

 

13.30 - 14.15

·    Anterior tek veya çok diş eksikliğinde tedavi planlaması, yerleşim ve yükleme protokolleri, implant seçiminde etkili olan güncel makro ve mikro dizaynlar

·    İmplant yerleşiminde cerrahi prensipler, yumuşak doku hasar ve skar dokusunu

azaltan insizyon ve flep dizaynları, üç boyutlu implant yerleşim planlaması

·    Anterior bölgede protetik planlama, cerrahi şablonların implant yerleşimindeki önemi, muayene pratiğinde ideal cerrahi rehber plakların hazırlanması

 

14.30 – 15.30

·    Oral İmplantolojide rehberli cerrahi kullanımı, total veya parsiyel dişsizlikte rehberli cerrahi protokolleri, yapım aşamaları, kullanılan materyaller

·    Rehberli cerrahide bilgisayar destekli üç boyutlu planlama, bilgisayar yazılımlarında planlamada dikkat edilmesi gerekenler, cerrahi ve protetik komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi

·    Rehberli cerrahinin avantajları ve limitleri, konvansiyonel metodlarlara göre başarısının değerlendirilmesi,

·    Yükleme prensipleri ve protokolü, primer ve sekonder stabilizasyonun implant yüklemesindeki önemi, geçici implant veya diş destekli restorasyon yapım aşamaları

·    Yumuşak doku uygulamaları, peri-implanter yumuşak doku kalınlığının arttırma yöntemleri, otojen ve biyomateryallerin başarısının karşılaştırılması

15.30 – 16.00 Kahve Arası

16.00 – 18.00

·    İmplant çevresinde ideal çıkış profilinin oluşturulmasındaki yapım aşamaları, kullanılan metodlar ve materyaller

·    Anterior implant tedavi planlamasında kullanılan basit, ileri ve kompleks risk faktörlerinin değerlendirilmesi, İmplant destekli restorasyonlarda diş oranları ve renk seçimi

·    Anterior implant tedavisi sonrasında ideal vakalar, oluşabilecek komplikasyonların tartışılması

·    Restorasyon yapımı sırasında laboratuar ve hekim iletişimin aşamaları

 

16 Aralık 2017, Cumartesi

Anterior Bölge İmplantUygulamaları

9.00 – 10.30

·    Diş çekimi sonrası yara iyileşme mekanizmasının anlaşılması, atravmatik diş çekim metotları

·    Oral İmplantoloji de Soket Koruma Tekniği, avantajları ve seçim kriterlerinin

belirlenmesi

·    Soket Koruma işlemlerinde kullanılan biyomateryaller, kullanım alanları, başarının değerlendirilmesi

 

10:30 - 11:00 Kahve Arası

11.00 - 12.00

·    İmmediyat implantasyon, tek veya çok köklü dişlerde immediyat implantasyon, üç boyutlu görüntülemenin tedavi planlamasına etkisi

·    İmmediyat implantasyonda kullanılabilecek biyomateryaller, restorasyon seçenekleri,

uygulama protokolleri

·    İmmediyat implantasyon ve yükleme protokolleri, implant stabilizasyonunun kontrol edilmesinde kullanılan teknikler, stabilizasyonun değerlendirilmesinde kullanılan sınıflamalar

12.00 - 13.00 Öğle Arası

13.00 – 14.30 Hasta üzerinde canlı cerrahi uygulaması

14.30 – 18.00 Yeterlilik Programı Sınavı ve Sertifika Töreni

 

***

 

Prof. Dr. Serdar Yalçın,

Prof. Dr. Gürcan Eskitaşçıoğlu

Prof. Dr. Özen Onur

Prof. Dr. Atilla Sertgöz

Prof. Dr. Cüneyt Karabuda

Prof. Dr. Cumhur Bülent Uludağ

Prof. Dr. Selim Ersanlı

Prof. Dr. Volkan Arısan

Prof. Dr. Kemal Ünsal

Doç. Dr. Cansu Başeğmez

Doç. Dr. Bilge Gökçen Röhlig

Dr. Uğur Ergin

Dr. Alper Gültekin

 

 

Eğitmenler

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : Meslek İçi Eğitim Kursu
  Etkinlik Alanı : Meslek İçi Eğitim Kursu

 • Zaman

  1. Hafta..........29-30 Eylül
  2. Hafta..........3-4 Kasım
  3. Hafta..........15-16 Aralık

 • Yer

  TDB Akademi Toplantı Salonu- Ankara

 • Ücret

    1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta Toplam
  TDB Üyesi 500TL 500TL 500TL 1500TL
  TDB Üyesi Değil 750TL 750TL 750TL 2250TL
  Yeni Mezun * 250TL 250TL 250TL 750TL
  * 2011 - sonrasi mezunu ve TDB  uyesi olmak