TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
  • 09.01.2018
  • 548

Kanal Tedavisi ve Komplikasyonları

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

KANAL TEDAVİSİ VE KOMPLİKASYONLARI

Dişhekimleri kök kanal tedavisi aşamalarında birçok komplikasyonla karşılaşabilirler. Bunlar endodontik tedavinin uygulanmasından önce (yanlış teşhis), uygulama esnasında (kök kanallarında alet kırılması) veya uygulama sonrasında (dişin kırılması) gelişebilir. Bu konferansın amacı kök kanal tedavisinde oluşabilecek komplikasyonlar ve çözümleri hakkında bilgi vermektir.