TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 09.01.2018
 • 299

Erken Dönem Ortodontik Tedavi

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

ERKEN ORTODONTİK TEDAVİ

 

Maloklüzyonların tedavi planlamasında en önemli kararlardan birisi tedavinin zamanlamasıdır.  Süt veya karma dişlenme döneminde yapılan erken ortodontik tedaviler hakkında tartışmalı görüşler vardır. Erken ortodontik uygulamaların; büyüme potansiyelinin kullanılması, kompleks tedavi mekaniklerine gereksinimin  azaltılması,  tedavi stabilitesinin  arttırılması gibi avantajları olduğu kadar tedavinin ertelenmesinin daha uygun olacağı durumlar da mevcuttur.  Bu sunumda; sıklıkla rastlanılan yer darlığı/fazlalığı, hipodonti, anterior/posterior çapraz kapanışlar, artmış overjet, deepbite/openbite gibi problemlerin ayırıcı teşhisleri, tedavi planlamaları ve erken dönemde uygulanılabilecek interdisipliner yaklaşımlar vakalar üzerinde anlatılacaktır. 

 • İlgili Kişi

     0264278 81 91
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  SAATİ: 15:00-17:00

 • Yer

  Sakarya Dişhekimleri Odası

 • Ücret

  Kayıt ZORUNLUDUR.
  Katılım ÜCRETSİZDİR.

 • Eğitmenler