TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 19.01.2018
 • 619

Muayenehane Pratiğinde Uygulanabilecek Minimal Cerrahi Yaklaşımlar, İmplantoloji;Planlama

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Muayene Pratiğinde Uygulanabilecek Minimal Cerrahi Yaklaşımlar

Dentoalveoler bölgenin cerrahi manipülasyonu ve diş çekimi diş hekimliği pratiğinde klinik başarının en önemli anahtarlarından birini oluşturmaktadır. Oral bölgenin cerrahi işlemleri belirgin morbidite oluşturması bakımından klinik pratiğinde en zorlu işlemleri oluşturur. Klinik temelde cerrahi başarı; uygun vaka seçimi, doğru teşhis, yara iyileşme sürecinin teorik bilgisi, hastanın preoperatif hazırlığı ile postoperatif eğitimi ve takibi ve komplikasyonların yönetilebilmesi ile beraber hekimin cerrahi yetenekleri ile yakından ilişkilidir. Klinik pratiğinde minimal girişimsel olarak nitelendirilebilecek gömülü/komplikasyonlu diş çekimi, basit abse drenajı, biyopsi uygulaması, periapikal ve preprotetik cerrahiler gibi girişimsel işlemlerin uygulanması hastanın sistemik durumunun ve anksiyetesinin yönetilmesinin yanı sıra uygun klinik donanımı da gerektirir. Bu seminer katılımcıların kliniklerinde basit cerrahi işlemleri uygulayabilmeleri yönelik cerrahinin temel prensiplerinin yeniden gözden geçirilmesini amaçlamaktadır.

Dental İmplantolojide Planlama, Zorluklar ve Komplikasyonlar

 

Dental İmplantolojide başarı için hekimin bilgisi, seçilen malzeme ve uygulama yöntemi son derece önemli olmakla birlikte kısa ve erken dönemde sağlıklı, estetik ve fonksiyonel bir sonuç elde etmek için iyi bir planlama ve ortaya çıkabilecek istenmeyen durumların idare edebilme becerisi de gerekmektedir. Bu nedenle çalışılacak olan dokuları tanımak, özelliklerini bilmek, hasta ihtiyacı ve beklentisi arasında doğru bir dengeyi kurabilmek ve bu sonuçları hasta tedavi sürecine aktarabilmek önemlidir.

Dental implantolojide yaşanan en büyük zorluklardan bir tanesi sert doku kalitesi veya yetersizlikleridir. Gittikçe artan hasta beklentisi hekimleri çoğu zaman fonksiyonel bir protez yapımının ötesinde hastanın estetik beklentilerini de karşılayacak üzere ve doğal dişe en yakın şekilde oluşturmaya zorlamaktadır.

Bu sunumda dental implantolojide alveoler kemik hacim ve kalite yetersizliklerinden bahsedilecek, operasyon sırası ve sonrası dönemde karşılaşılan komplikasyonlar ve bu komplikasyonların idaresi anlatılacaktır.

 

 • İlgili Kişi

     0286 214 03 76
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Çanak Otel / ÇANAKKALE

 • Ücret

  Kayıt ZORUNLUDUR.
  Katılım ÜCRETSİZDİR.