TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
  • 30.01.2018
  • 568

Koruyucu Programlarda Çürük Riskini Gözetiyormuyuz?
Baş Boyun Anatomisi ve Dental Anestezi Teknikleri

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Koruyucu Programlarda Çürük Riskini Gözetiyor Muyuz?

Çürük riski bireysel açıdan bakıldığında kişinin belirli bir zaman periyodunda çürük lezyonu oluşturma olasılığı olarak tanımlanmaktadır. Kontrol edilebilir bir hastalık olarak tanımlanan diş çürüğünün toplumsal ve bireysel açıdan engellenmesinde ilk basamak, bu çürük risk düzeyinin belirlenmesi ve riske neden olan faktörlerin neler olduğunun ortaya çıkarılmasıdır. Diş çürüğünün multifaktöriyel doğası nedeniyle çürük riskinin belirlenmesinde tek bir ölçüt veya test ile sonuç alınması mümkün değildir. Bu nedenle diş çürüğüne neden olan belirli faktörlerin tespit edilmesi ve bunların birlikte analiz edilmesi gerekmektedir.

Bu sunumda çürük riskinin ne olduğu, toplumsal ve bireysel açıdan hangi faktörlerin öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği anlatılacak; buna göre, hem bireysel koruyucu uygulamalarda  hem de ülkemizde yürütülen koruyucu ağız ve diş sağlığı programlarında çürük riskinin belirlenmesinin önemine değinilecektir.

 

Baş Boyun Anatomisi ve Dental Anestezi Teknikleri

Diş hekimliği teşhis ve tedavi prosedürlerinde, özellikle cerrahi uygulamalarda, orofasiyal bölgenin anatomisinin ve görülen anatomik varyasyonların iyi bilinmesi büyük bir öneme sahiptir. Ayrıca klinik pratiğimizin vazgeçilmez bir parçası olan lokal anestezi tekniklerinin doğru ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için de yine bu bölgenin anatomisinin iyi bilinmesi gerekmektedir.

Diş hekimleri olarak çalıştığımız orofasiyal bölge küçük bir alan olsa da anatomik yapısı oldukça karmaşık ve zengindir. Bu karmaşık yapısının yanında, yapmış olduğumuz lokal anestezi ve girişimsel işlemlerin başarısını etkileyebilecek, birçok anatomik varyasyon da göstermektedir. Bu bölgenin anatomisinin ve varyasyonlarının iyi bilinmesi girişimsel işlemler öncesi anatomik yapılara zarar verme ve komplikasyon riskini azaltacaktır.

Bu sunumda orofasiyal bölgenin temel anatomik yapıları ve karşımıza çıkabilecek bazı anatomik varyasyonlardan bahsedilirken, lokal anestezi teknikleri ve girişimsel işlemler açısından hangi anatomik yapılara dikkat etmek gerektiği hakkında bilgiler paylaşılacaktır.