TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
  • 30.01.2018
  • 518

Cerrahi OlmayanPeriodontal Yaklaşımlar

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

TDB Akademi –Dişhekimleri Odaları İşbirliğinde Gerçekleştirilecek Bilimsel Etkinlik

Periodontal hastalıklar; primer etyolojik faktörü bakteriler olmakla birlikte, bakteri ürün ve komponentlerine karşı bireylerde oluşan immün cevap sonucunda ortaya çıkan, destek periodontal dokuların yıkımı ile karakterize enfeksiyonlar olarak kabul edilmektedir.

Etken mikroorganizmaların yanı sıra, genetik ve çevresel faktörler de periodontal hastalıkların doğasında önemli rol oynamakta, periodontal hastalıkların şiddetini, prognozunu ve uygulanan tedavilerin sonuçlarını etkileyebilmektedir. Periodontal tedavilerin temel amacı, destek periodontal dokuların yıkımını yavaşlatmak veya durdurmak ve aynı zamanda periodontal hastalığın tekrarını önlemektir. Bu amaçla önerilen standart tedavi protokolü; mekanik tedavi (cerrahi ve cerrahi olmayan tedavi), mekanik tedaviyle kombine uygulanan antimikrobiyal tedavi ve hastalığın tanısına uygun şekilde sık aralıklar ile yapılacak olan destekleyici periodontal tedaviyi içermektedir. Günümüzde tüm periodontal tedavilerde temel öncelik, bakteri plağının eliminasyonu ve periodontopatojenlerin ağız ortamından uzaklaştırılmasıdır. Cerrahi olmayan periodontal tedavi; periodontal hastalığa neden olabilecek etiyolojik faktörlerlerin eliminasyonu amacı ile uygulan tedavi prosedürlerinin ilk adımıdır. Aynı zamanda; günümüzde, dental plağın biyofilm özelliğinden dolayı, sistemik antimikrobiyallerin cerrahi olmayan tedavi ile kombine kullanımının etkin bir tedavi seçeneği olduğu görüşü güçlenmektedir. Çalışmalar periodontal tedavinin uzun süreli başarısının cerrahi olmayan tedavide ulaşılan sonuçlar ile ilişkili olduğunu ve periodontal cerrahi prosedürlerin, cerrahi olmayan tedaviden sonra azaldığını göstermiştir.