TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
  • 30.01.2018
  • 571

Ön Bölgede Estetik Restorasyonlar

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Ön bölgedeki güncel estetik restorasyonlar

 

Estetik ve biyo-uyumlu olması nedeniyle tam porselen materyali günümüzde yaygın olarak kullanılmaktadır. Protetik tedavilerdeki güncel gelişmeler hastanın estetik beklentilerini arttırmıştır. Özellikle ön dişlere uygulanan restorasyonlar da hastanın estetik kaygısı artmaktadır. Teknolojik ilerlemeler sayesinde güçlendirilen ve geliştirilen tam porselen kuron ve porselen lamina restorasyonları, ön bölgede hekimlerin, hastaların estetik kaygılarını ortadan kaldırmakta yardımcı olmaktadırlar. Başarılı bir fonksiyona sahip estetik bir porselen restorasyonu yapmak için ilk olarak doğru hasta ve malzeme seçimiyle başlamak gerekir. Daha sonra titiz klinik ve laboratuvar yapım aşamaları gelir ve hassas adeziv simantasyon işlemi ile tedavi tamamlanır. Bu konferansta porselen restorasyonların uygulama aşamalarında başarıyı arttırıcı detaylar açıklanacak ve dikkat edilmesi gereken önemli noktalar paylaşılacaktır.