TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 09.03.2018
 • 712

Anterior Bölgede Kırık Restorasyonu ve Diastema Kapatma

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Diastema Kapama ve Anterior Bölge Kırık  Restorasyonu

Çeşitli etyolojik nedenlere bağlı olarak dişler arasında oluşan  aralıklara diastema denir. Diastemalar kişilerde fonksiyon, fonasyon ve estetik sebeplerle problemler oluşturabilir. Diastemaları kapama, bu konuda ne kadar sorun yaşandığına ve nasıl karşılandığına paralel olarak kişisel bir tercih sonucu yapılabilir.   Diastemanın etyolojisi, hasta beklentisi ve tercihlerine göre planlama yapılır. Multidisipliner bir tedavi yöntemidir. Çünkü dişlerin birbirleri ile ve dişleri çevreleyen sert ve yumuşak dokular ile ilişkisi ve uyumu, estetik bir görünüm ve gülüşün oluşmasında önemli bir etkendir. Diastema kapama sırasında boyutlarının değiştirilmesi sonucu dişlerin en-boy oranları (altın oran), dişlerin şekilleri, dişleri çevreleyen dişeti ve dişeti papili morfolojisi, dizilimi değiştirilebilir. Bu sebeple ortodonti, periodontoloji hatta estetik cerrahi bilim dalları ile koordineli tedavi yoluna gidilir. İşte bu sebeplere bağlı olarak bu sunumda ilk önce diastemanın etyolojisi, tedavi yöntem alternatiflerinden ana hatları ile bahsedilecektir. Kompozit rezin materyalleri ve adeziv sistemlerdeki gelişmeler, minimal invazif, estetik, klinik dayanımı ve sürekliliği çok iyi olan restorasyonlar yapmamızı sağlarlar. Çürük ve travma sonucu madde kaybı fazla olan dişlerde adeziv ve kompozit rezin teknolojisinin geldiği seviye sayesinde başarılı direk estetik restorasyonları yapabilmekteyiz.  Konuşmamızda çok ciddi teknik hassasiyet ve emek gerektiren kompozit rezin restoratif materyalleri ile diastema kapama yöntemleri ve anterior dişlerde kırık restorasyonu anlatılacaktır.

  

 • İlgili Kişi

     0626 321 02 77
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Wellborn Hotel

 • Ücret

 • Eğitmenler