TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
  • 09.03.2018
  • 558

Kompozit Laminate Veneer Uygulamaları

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Anterior Direk Kompozit Veneer Uygulamaları

 

Anterior direkt kompozit veneer restorasyonlar; günümüz estetik diş hekimliği uygulamaları içerisinde, en sık tercih edilen uygulamalardandır. Çok geniş uygulama alanları bulunan direk veneerler; labial yüzey aşınmalarında, mine ve dentin dokusunun gelişimsel bozukluklarında, diastema kapamada, malformasyonlarda, basit çapraşıklıkların giderilmesinde, beyazlatma teknikleriyle giderilemeyen renklenmelerin giderilmesinde, geniş labial çürüklerde, koronal çatlak ve fraktürlerde ve gülüş tasarımı uygulamalarında başarıyla uygulanabilmekte ve tatminkar sonuçlar vermektedir. Minimal girişimsel diş hekimliği prensiplerine uygun şekilde, çoğu olguda preparasyon gerektirmemeleri veya preparasyon gereken durumlarda da, indirekt yöntemlere kıyasla daha az diş dokusu kaldırılması, bu yöntemin en büyük avantajlarındandır. Buna ek olarak, daha kısa sürede tamamlanmaları, anesteziye olan gereksinimin azalması, karşıt dişlerde aşınmaya neden olmamaları, kırık-çatlak gibi durumlarda adeziv yöntemlerle tamir edilebilmeleri, ağız içinde parlatılabilmeleri ve ekonomik olmaları, diğer önemli avantajlarıdır. Öte yandan, direk kompozit veneerlerin klinik başarısı, doğru endikasyona, hasta seçimine, estetik parametrelerin doğru değerlendirilmesine, materyal seçimine ve uygulama tekniklerine doğrudan bağlı olduğundan, klinisyenlerin uygulamalarında bu hususları göz önünde bulundurması önemli  ve gereklidir.