TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
  • 26.03.2018
  • 530

Endodonti: Endodontide Sık Yapılan Hatalar ve Çözümleri

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Endodonti: Endodontide Sık Yapılan Hatalar ve Çözümleri

Son yıllarda hastaların ve diş hekimlerinin yaklaşımına bağlı olarak kök kanal tedavisi oranı artmaktadır. Ancak bununla birlikte kanal tedavisinin aşamaları esnasında veya sonrasında birçok problemle karşılaşılabilinir. Bu sunumda endodontik tedavilerde ortaya çıkabilecek sorunlar ve onların çözümleri tartışılacaktır.