TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
  • 26.03.2018
  • 588

Gülümseme Tasarımı

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Gülümseme Tasarımı:

Gülümseme, bireyin en önemli iletişim becerilerinden biridir. Günümüzde diş hekimine başvuran hastalar hekimden sağlıklı dişlerin yanı sıra mükemmel bir gülümseme de talep etmektedirler. Başarılı, sağlıklı ve fonksiyonel bir gülümseme oluşturulabilmesi için diş ve destek dokular arasındaki ilişkinin iyi bir şekilde anlaşılmasına ihtiyaç vardır. Hastaları gülümseme tasarımı amacıyla değerlendirmek ve tedavi etmek genellikle tedaviye, diş hekimliğinin birçok dalını ilgilendirecek şekilde multidisipliner bir yaklaşım gerektirir. Tedavi ve analizlerden önce, diş hekimleri ve onlara başvuran hastalar, evrensel olarak kabul edilmiş ideal bir gülümsemenin olmadığını kabul etmelidirler. Gülümsemenin bileşenlerinin katı kurallara bağlı kalınarak yerine getirilmesi gereken zorunluluklar olarak değil, hastanın tedavisi sırasında hekime yardımcı olacak artistik rehberler olarak değerlendirilmelidir. Günümüze kadar ideal tedavi planının geliştirilmesi amacıyla gülümseme dizaynıyla ilgili birçok araştırma gerçekleştirilmiş ve bunların sonucunda da birçok bilimsel makale kaleme alınmıştır. Konuyla ilgili bilgiler ve analiz yöntemleri her geçen gün yenilenmekte ve dijital değerlendirme yöntemlerinin de kullanılmaya başlamasıyla birlikte gülümseme tasarımı hekim ve hasta açısından daha pratik ve kolay uygulanan bir yöntem halini almaktadır. Hekimin estetik açıdan başarısını arttıran bir yöntem olan gülümseme tasarımıyla ilgili gerçekleştirilecek sunumda, klinisyene gülümsemenin bileşenleri, estetik tedavileri tasarlamak için yardımcı olacak prensipler ve konuyla ilgili son gelişmelerden bahsedilecektir