TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 26.03.2018
 • 405

Muayenehane Pratiğinde Periodontal Uygulamalar

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Muayene pratiğinde periodontal uygulamalar

Günümüzde periodontal hastalıklar toplumda sık gözlenen hastalıklardan birisi olup, bazı sistemik durumlarla da (diabet vs.) ilişkisi gösterilmiştir.  Periodontal hastalık, periodontal ligament ve alveolar kemik kaybıyla karakterize diş kaybına öncülük edebilen kronik enfeksiyöz multifaktöriyel bir hastalıktır. Periodontal hastalığın başlaması ve ilerlemesi periodontal patojenlere karşı verilen konak cevabının bir sonucu olarak ortaya çıkar.  Ayrıca periodontal sağlık genel sağlığın bir parçasıdır bu yüzden periodontal tedavi sonucu ulaşılan sağlık durumunun korunması ve sürdürülmesi önemlidir. Hastalığın primer etyolojik faktörü olan mikrobiyal dental plağın eliminasyonu periodontal tedavinin ilk basamağı olup cerrahi ve cerrahisiz periodontal tedavilerle birlikte lokal ve sistemik ilaç uygulamaları çevresel veya kazanılmış risk faktörlerinin eliminasyonunu içeren bireye özgü farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Bu sunuda farklı periodontal hastalıklara sahip bireylere yönelik tedavi yaklaşımları, konak modülasyon terapileri ve periodontal sağlığın idamesi güncel literatür eşliğinde verilecektir.   

 

 • İlgili Kişi

     0442 233 58 68
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Snow Dora Hotel Palandöken/ERZURUM

 • Ücret