TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 31.10.2018
 • 194

İmplant Üstü Restorasyonlar için Oklüzyon ve Seramik Restorasyonlar İçin Renk Seçimi

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

 

İMPLANT ÜZERİ RESTORASYONLAR İÇİN OKLUZYON

Okluzyon, implant üzeri restorasyonlar dahil olmak üzere tüm dental rehabilitasyon işlemlerinin anahtarıdır. Bir restorasyonun ömrünü okluzyon ve ağızdaki kuvvetler belirler. Dental okluzyonun erken dönemlerdeki teknik  ve biyomekanik yönleri, günümüzde stomatognatik sistemin biyolojik, kalıpsal ve nöral kontrol mekanizmalarıyla birlikte ele alınmaktadır. Dental okluzyon, diş hekimliğinin en çok sorgulanmış ve karmaşık konusu olmakla birlikte temel ilkelerin ve kilit etmenlerin uygulanması tedavide başarıyı getirmektedir. Bu sunumda dental okluzyonun temel ilkelerinin implant üzeri restorasyonlar açısından uyarlanması ve önemi vurgulanacaktır.

 

SERAMİK RESTORASYONLAR İÇİN RENK SEÇİMİ

Dental restorasyonların hazırlanmasında farklı materyaller kullanılmaktadır. Bazı retorasyonlar tek bir materyalden hazırlanabildiği gibi bazıları da farklı estetik özelliklere sahip katmanlardan üretilmektedir. Estetik açısından final amacımız doğal diş yapısındaki farklı katmanların oluşturduğu renk bütünlüğünü restorasyonlarda taklit edebilmektir. Ancak bu durum her zaman kolaylıkla başarılamayabilmektedir. Neden olarak da, rengin aydınlık, ton ve doygunluk gibi unsurların birleşimi olması ve restorasyon yapımında kullanılan materyallerin mikroyapılarındaki farklılıklar nedeniyle herbir unsuru farklı bir şekilde barındırması olabilir. Aynı zamanda, rengi seçen kişi olan klinisyen ile restorasyonu üreten teknisyenin de doğru bir iletişim kurarak her bir unsuru uygun bir şekilde aktarabilmesi önemlidir. Bu sunumda, rengi oluşturan unsurların klinik hayatımıza nasıl yansıdığı, doğru renk seçimi ve transferi için gerekli koşullardan bahsedilecektir. Ayrıca, tam seramik restorasyonlarda karşımıza çıkabilecek klinik senaryolar ve çözümleri paylaşılacaktır.

 

 • İlgili Kişi

  Ankara Dişhekimleri Odası

     0312 435 90 16
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Limak Otel- Ankara

 • Ücret