TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 03.04.2019
 • 633

TME Hastalıkları ve Çözüm Önerileri

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

TME Hastalıkları ve Çözüm Önerileri

Temporomandibular eklem (TME); vücudumuzun anatomik ve fonksiyonel açıdan en karmaşık yapıya sahip eklemlerinden biridir. Bu karmaşık yapının rahatsızlıkları ve tedavileri de uzun yıllar boyunca tartışma konusu olmuş ve bu rahatsızlıklar zaman içinde birçok farklı isimle anılmıştır. Genel popülasyonun yaklaşıkl%50 sinin hayatlarının belirli bir döneminde çene eklemi bölgesinden kaynaklanan çeşitli rahatsızlıklardan yakındığı tahmin edilmektedir.

Temporomandibular Rahatsızlıklar (TMR) genellikle ağrı, eklem sesleri, mandibular hareketlerde kısıtlanma ve fonksiyon kaybı ile kendini göstermektedir. Hekime başvuran hastalarda bu belirti ve bulgulara ek olarak; çiğneme kaslarında hassasiyet, çene eklemine komşu anatomik bölgelerde ağrı, kulak ağrısı, işitme kaybı, baş ağrısı, baş dönmesi görülebilmektedir.

Oldukça karmaşık bir etiyolojiye sahip olan temporomandibular hastalıkların tedavisinde multidisipliner bir yaklaşımının benimsenmesi tedavi başarısını artırmak adına önemlidir. Ayrıca; hastalığın etiyolojisindeki lokal ve sistemik faktörlerin tespiti ile birlikte hastaların kişilik özelliklerinin ve psikolojik durumlarının göz önünde bulundurularak kişiye özel tedavi planlaması oluşturulması tedavi başarısını yüksek ölçüde artırmaktadır.

 • İlgili Kişi

     0256 213 56 99
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Aydın Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Aydın Dişhekimleri Odası

 • Ücret