TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 15.01.2020
 • 309

“İmplant Planlaması – İmplant tasarımı uzun süreli implant başarısı için önemli mi?”

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

İMPLANT PLANLAMASI

İMPLANT TASARIMI UZUN SÜRELİ İMPLANT BAŞARISI İÇİN ÖNEMLİ Mİ?

İmplant uygulamalarında uzun dönem başarıyı elde etmek için İmplant öncesi planlama dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Dental implant başarısını etkileyen 5 Faktör (1. Hastanın genel sağlık durumu, 2. Lokal faktörler ve kötü alışkanlıklar, 3. Hastanın oral hijyen alışkanlıkları, 4. Diş Hekiminin tecrübe ve bilgisi, 5. Dental implant ve protetik dizayn) mevcut olup, bu faktörler tek tek incelenecektir. Özellikle dental implant sistemlerinin tasarım öğeleri, osseointegrasyonun kalitesini ve implantların uzun süreli başarısını üzerinde etkili oldukları bilinmektedir.

İmplantların mühendislik tasarımı birçok faktöre dayanmaktadır; implantın geometrisi, mekanik özellikleri ve implant-doku ara yüzünün başlangıç ve uzun dönem stabilitesi. Tek bir "optimal" tasarım kriteri ve aynı zamanda da tüm endikasyonlar için tek bir implant yoktur. İmplantlar, ara yüzey stabilitesini ve kuvvet transferini en üst düzeye çıkarmak için farklı şekilde tasarlanabilir. Bu amaçla değişik malzeme, yüzey ve yiv tasarımları kullanılmaktadır. Bu sunumda, implant planlaması ve implant tasarımının osseointegrasyon ve uzun dönem başarısı üzerindeki etkileri anlatılacaktır.

SDE Puanı : 3

 

 • İlgili Kişi

  Antalya Dişhekimleri Odası

     0242 237 52 52
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı : İmplantoloji

 • Zaman

  Tarih : 21.01.2020
  Saat  : 18:00-20:00

 • Yer

  Antalya Dişhekimleri Odası / ANTALYA

 • Ücret

  Katılım ücretsizdir.