TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 15.01.2020
 • 336

Dijital Restorasyonlar ve Materyaller

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

DİJİTAL RESTORASYONLAR VE MATERYALLER

Mesleğimizde yeni dijital teknolojilerin kullanımı majör değişiklikler yaratacak düzeyde olup, yüksek seviyede verimliliği ve başarıyı artırmaktadır. Mükemmele yakın yazılım ve donanımlar yeni bir çağın, yani dijital çağın başlangıcıdır.

Dijital çağın getirisi, işleri daha kolay, daha hızlı, daha ekonomik, daha kaliteli ve daha öngörülebilir hale dönüştürmesidir. Bu bağlamda diş hekimliğinde dijitalleşmek  kaçınılmazdır.

Bu konferansta ; bilgisayar yardımı ile ölçü, tasarım ve üretim şeklinde tanımlayabileceğimiz  CAI & CAD / CAM ( Computer Aided Impression & Computer Aided Design / Computer Aided Manufacturing) teknolojisinin tanıtımı, dijital restorasyonların ulaştığı seviye, klinikte nelerin  nasıl ve hangi materyallerle  yapılmasının uygun olacağını gösteren klinik ve akademik çalışmalar yer alacaktır.

SDE Puanı : 1,5

 

 • İlgili Kişi

  Çanakkale Dişhekimleri Odası

     0286 214 03 76
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Çanakkale Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı : Dijital Dişhekimliği

 • Zaman

  Tarih  : 25.01.2020
  Saat  : 13:00-14:00 

 • Yer

  Çanak Otel /ÇANAKKALE

 • Ücret

  Katılım ücretsizdir.