TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 22.01.2020
 • 350

Konjenital Maksiller Lateral Eksikliklerinde Tedavi Seçenekleri

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

KONJENİTAL MAKSİLLER LATERAL EKSİKLİKLERİNDE TEDAVİ SEÇENEKLERİ

Dişhekimleri sıklıkla konjenital lateral eksikliği olan hastalarla karşılaşırlar. Bu bozukluk, estetik bölgede olması nedeniyle küçük yaşlarda farkedilip hastaların tedavisi için kliniklere erken başvurduğu bozukluklardandır.  Konjenital lateral eksikliğinin tedavi seçenekleri arasında arasında ortodontik tedavi ile boşluk kapatılması, diş destekli restorasyonlar veya tek diş implant ile boşluğun restorasyonu sayılabilir.

Uygun karar malokluzyon, diş şekli ve sosyal beklentiler gibi çok fazla faktöre bağlıdır. Kanin dişlerin lateral boşluğuna doğru hareket ettirilip boşluğun kapatılması genç hastalar için ideal bir yöntemdir. Ancak, ideal estetiği elde etmek için tedaviden sonra restorasyonlara ihtiyaç bulunmaktadır. Bu konuşmada lateral eksikliği olgularında ideal tedavide izlenecek adımlar ve uzun dönem sonuçlar tartışılacaktır.

SDE Puanı : 4,5

 

 • İlgili Kişi

  Denizli Dişhekimleri Odası

     0258 264 41 03
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Denizli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı : Ortodonti

 • Zaman

  Tarih : 18.02.2020
  Saat : 14:00-18:00

 • Yer

  Şiir Otel /DENİZLİ

 • Ücret

  Katılım ücretsizdir.