TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 25.02.2020
 • 191

Dişhekimliğinde Tomografi Kullanım Alanları ve Uygulama

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

DİŞHEKİMLİĞİNDE TOMOGRAFİ KULLANIM ALANLARI VE UYGULAMA

Dişhekimliği radyolojisinde maksillofasiyal bölgenin detaylı olarak incelenmesi amacıyla son yıllarda kullanılmaya başlanılan Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT) cihazları, konvansiyonel bilgisayarlı tomografiye oranla daha düşük radyasyon dozu, daha hızlı tarama zamanı, düşük maliyet ve daha küçük boyut gibi avantajları nedeniyle önem kazanmıştır. KIBT, aksiyal, sagital ve koronal planlarda, ilgili bölgenin detaylı olarak değerlendirilebilmesini sağlar. Teknolojideki gelişmelerle birlikte günümüzde farklı büyüklüklerde görüntüleme alanı ve hastanın değişik konumlarda (yatarak,oturarak,ayakta) pozisyonlandırılmasını sağlayan cihazlar mevcuttur. Klinikte KIBT, implant planlanan bölgelerin değerlendirilmesi, oral ve maksillofasiyal patolojilerin incelenmesi, gömülü dişlerin pozisyonlarının değerlendirilmesi, iki boyutlu görüntülerde süperpozisyon nedeniyle görüntülenemeyen kök kırıkları ve periapikal patolojilerin teşhisi, kemik defektlerinin morfolojisinin değerlendirilmesi, ortognatik cerrahi planlamaları ve travma vakaları başta olmak üzere bir çok alanda kullanılmaktadır. Bu konferansta, KIBT ve değerlendirme prensipleri konusunda genel bilgiler verilecek ve klinik kullanım alanları vakalar üzerinden tartışılacaktır. Daha sonraki workshop kısmında ise, katılımcılar, önceden hazırlanarak kendilerine verilecek iki farklı sisteme ait yazılımı kullanarak tomografi görüntülerini inceleme, cross-sectional kesitler oluşturma, ölçüm yapma konularında uygulama yapacaklardır.

SDE Puanı: 9

 • İlgili Kişi

  İzmir Dişhekimleri Odası

     0232 461 21 52
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı : Radyoloji

 • Zaman

  Tarih : 22.02.2020
  Saat : 10:30-17:30

 • Yer

  İzmir Dişhekimleri Odası / İZMİR

 • Ücret

  Katılım ücretsizdir.