TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programı III.Modülü Yapıldı
 • 09.01.2017
 • 742

TDB Akademi tarafından düzenlenen  Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programının III.Modülü, 23-24 Aralık 2016  tarihlerinde Ankara’da yapıldı.

Eğitimde;  Prof. Dr. Selim Ersanlı, Doç. Dr. Volkan Arısan ve Dr. Alper Gültekin katılımcılarla birlikte oldu.

Eğitim kapsamında değerli hocalarımız tarafından aşağıdaki konular ele alındı ve Yeterlilik Sınavının ardından katılımcılara sertifika verildi.

TDB AKADEMİ
Oral İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı
Temel Eğitim
III. Modül

23 Aralık 2016, Cuma

Oral İmplantolojide Estetik Bölgede İmplant Uygulama Prensipleri

 • Anterior tek veya çok diş eksikliğinde tedavi planlaması, yerleşim ve yükleme protokolleri, implant seçiminde etkili olan güncel makro ve mikro dizaynlar
 • İmplant yerleşiminde cerrahi prensipler, yumuşak doku hasar ve skar dokusunu azaltan insizyon ve flep dizaynları, üç boyutlu implant yerleşim planlaması  
 • Anterior bölgede protetik planlama, cerrahi şablonların implant yerleşimindeki önemi, muayene pratiğinde ideal cerrahi rehber plakların hazırlanması  
 • Oral İmplantolojide rehberli cerrahi kullanımı, total veya parsiyel dişsizlikte rehberli cerrahi protokolleri, yapım aşamaları, kullanılan materyaller
 • Rehberli cerrahide bilgisayar destekli üç boyutlu planlama, bilgisayar yazılımlarında planlamada dikkat edilmesi gerekenler, cerrahi ve protetik komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi
 • Rehberli cerrahinin avantajları ve limitleri, konvansiyonel metodlarlara göre başarısının değerlendirilmesi,
 • Yükleme prensipleri ve protokolü, primer ve sekonder stabilizasyonun implant yüklemesindeki önemi, geçici implant veya diş destekli restorasyon yapım aşamaları
 • Yumuşak doku uygulamaları, peri-implanter yumuşak doku kalınlığının arttırma yöntemleri, otojen ve biyomateryallerin başarısının karşılaştırılması
 • İmplant çevresinde ideal çıkış profilinin oluşturulmasındaki yapım aşamaları, kullanılan metodlar ve materyaller
 • Anterior implant tedavi planlamasında kullanılan basit, ileri ve kompleks risk faktörlerinin değerlendirilmesi, İmplant destekli restorasyonlarda diş oranları ve renk seçimi
 • Anterior implant tedavisi sonrasında ideal vakalar, oluşabilecek komplikasyonların tartışılması
 • Restorasyon yapımı sırasında laboratuvar ve hekim iletişimin aşamaları

 

24 Aralık 2016, Cumartesi

 • Diş çekimi sonrası yara iyileşme mekanizmasının anlaşılması, atravmatik diş çekim metodları
 • Oral İmplantoloji de   Soket Koruma Tekniği , avantajları ve seçim kriterlerinin belirlenmesi
 • Soket Koruma işlemlerinde kullanılan biyomateryaller, kullanım alanları, başarının değerlendirilmesi
 • İmmediyat implantasyon, tek veya çok köklü dişlerde immediyat implantasyon, üç boyutlu görüntülemenin tedavi planlamasına  etkisi
 • İmmediyat implantasyonda kullanılabilecek biyomateryaller, restorasyon seçenekleri, uygulama protokolleri
 • İmmediyat implantasyon ve yükleme protokolleri, implant stabilizasyonunun kontrol edilmesinde kullanılan teknikler, stabilizasyonun değerlendirilmesinde kullanılan sınıflamalar


13.00 – 14.30  Hasta üzerinde canlı cerrahi uygulaması

14.30 – 18.00  Yeterlilik Programı Sınavı ve Sertifika Töreni