TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Mevzuat
  • 18.02.2016
  • 3,629
MEVZUAT
Türk Dişhekimleri Birliği Akademi Yönergesi Tıklayınız
Türk Dişhekimleri Birliği Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Tanıma ve Kredilendirme Yönergesi Tıklayınız
Sürekli Dişhekimliği Eğitimi Tanıma Programları Standartları Kılavuzu Tıklayınız