TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Yönetim Kurulu
  • 17.02.2016
  • 1,329
 ADI-SOYADI GÖREVİ
 Prof. Dr. Taner Yücel  Başkan
 Dr. Serdar Ak  Koordinatör
 Dişhekimi A.Tarık İşmen  Genel Sekreter
 Prof. Dr. Gürcan Eskitaşçıoğlu  Muhasip Üye
 Prof. Dr. Gökhan Alpaslan  Üye
 Prof. Dr. Atilla Sertgöz  Üye
 Prof. Dr. Onur Şengün  Üye
 Prof. Dr. Serdar Yalçın  Üye
 Prof. Dr. Esra Yıldız  Üye