TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 19.02.2016
 • 2,756

Tamamen Dişsiz Ağızlarda Güncel Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır? (K 004)

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

Tamamen dişsiz hastalarda, tedavi seçenekleri, hastanın tercihi, yaşı, proteze karşı adaptasyon yeteneği, genel sağlık ve ekonomik durumu gibi birçok faktörlerden etkilenir. Tedavi seçenekleri, hareketli alt/üst tam protez, tek implant destekli overdenture, ikiimplant destekli overdenture, uygulamalarından, dört implant destekli sabit protez uygulamalarına kadar farklı tasarımlar içermektedir.

Geleneksel tam protez ile ilişkili problemler: özellikle alt tam protezde, stabilite, destek ve tutuculuk eksikliğidir. Bu problemlere bağlı, rahat olmayan protez uygulamaları, çiğneme etkinliğinde azalma, olumsuz sosyal ve psikolojik etkiler gözlenir.

Dentalimplant uygulamaları, bu problemlerin çözülmesini sağlar. Dentalimplant kullanımı, tutuculuk, stabilite, fonksiyon, hastanın protezleri daha kolay kabullenmesi ve protezlerin rahat kullanımını sağlar.

Bu sunumda, implant destekli sabit protez uygulamasından, implanttutuculuoverdenture uygulamalarına kadar alternatif tedavi yaklaşımları, hasta yaşı, ekonomik etki ve protezlerin idamesi esas alınarak anlatılacak. Tamamen dişsiz hastalarda, standart tedavi seçeneği ve ilişkili splintlenen veya splintlenmeyentutucu seçenekleri,özellikleri,endikasyon, kontrendikasyon, avantaj, dezavantaj, ve seçimlerine karar verilecektir. Tutucu seçimine etki eden faktörler: mevcut kret miktarı ve kalitesi, dental arkın şekli, implantlar arası açı, gerekli tutucu miktarı, restoratif boşluk, tedavi maliyeti ve diğer faktörler şeklinde özetlenecektir.

 

 • Bilgi

  Etkinlik No : K 004
  Etkinlik Türü : Konferans
  Etkinlik Alanı : Protez

 • Zaman

  TARİH 13 Nisan 2016
  SAAT 17.00-18.00 İkram 18.00-20.00 Konferans

 • Yer

  ANKARA
  Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 Çukurambar - Çankaya/ANKARA

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.

  Kayıt ZORUNLUDUR