TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Yetkinlik Geliştirme Programları (YGP)
Oral İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı (YGP Oİ)
 • 18.02.2016
 • 3,931

Oral İmplantoloji İleri Yetkinlik Geliştirme Programı (YGP Oİİ 001)

 

ORAL İMPANTOLOJİ YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI

Dişhekimliğinin geleceğini etkileyeceği en önemli gelişmelerden biri olan İmplantoloji, muayenehanelerin vazgeçilmez uygulama alanlarının başında gelmektedir.

TDB Akademisi ve Türk Oral İmplantoloji Derneği işbirliği sonucu İmplantoloji alanında pratik ve teorik eğitimin bir müfredat içerisinde yapılandırıldığı Yetkinlik Geliştirme Programı hazırlanmıştır. Amaç dişhekimlerinin İmplantoloji alanında aktüel bilgilerini yenilemek ve muayene pratiğine uygulayabilmelerini sağlamaktır.

İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı, toplam 3 adet, 2 günlük (Cuma 14.00-18.00 / Cumartesi 09.00-17.00) hafta sonu modülünden oluşur.

İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı müfredatı teorik ve pratik olarak toplam 36 eğitim saatinden oluşur. Bu süreye hospitasyon ve sınav dahildir. Program, İmplant sistemlerinden bağımsız şekilde programlanmış olup; en yaygın kullanılan sistemler eğitim süresince tanıtılmaktadır.

Her hafta sonu modülünün sonunda, ölçme/değerlendirme kontrolü yapılacak olup; İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı katılımcısı, kliniğinde uygulayacağı bir vakasını dokümante ederek (kendisine verilecek formlarda gösterilen şekilde) eğitimcilerle mesleki olarak tartışacaktır. Yetkinlik Geliştirme Programının tüm kurslarına devamını sağlayan katılımcı, kendisinden istenen vaka sunumu veya vaka planlaması ile ilgili dosyasını tamamlar ve bitirme kollegyumuna girme hakkı kazanır. Bitirme kollegyumunda başarılı olanlar İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı Sertifikasını almaya hak kazanırlar. Kollegyumda TDB Akademi ve ilgili Bilimsel Dernek Öğretim Üyeleri yer alır. TDB Akademi’de yapılacak bir tören ile sertifika katılımcıya takdim edilir.

 

Prof. Dr. Cüneyt Karabuda'nın Konu Başlıkları : İmmediyat implantasyon Diş çekimi sonrası immediyat olarak yerleştirilen implantların başarıya ulaşmasında anahtar faktörler teşhis ve tedavi planlamasıdır. Uygun tedavi protokolleri takip edildiğinde immediyat implantasyonun etkinliği ve başarısı kanıtlanmıştır. Hasta kliniğimize başvurduğunda yönergelerin hepsi dikkatlice takip edilmelidir: Medikal ve dental anamnez, klinik fotoğraflar, çalışma modelleri, implant yapılacak alanın periapikal-panoramik görüntüleri, beraberinde konvansiyonel ya da komputerize tomografiler sonrasında vakanın immediyat implantasyon uygulamasına uygun olup olmadığına karar verilir. Hepsinden önce implant yerleştirilmesi sırasında implantın 3 boyutlu pozisyonu immediyat implantasyonun başarısında anahtar faktördür. Bu sunumda sizlere immediyat implantasyonun avantaj-dezavantajları, endikasyon-kontrendikasyonları ve komplikasyonları pek çok klinik vaka üzerinden anlatılacaktır. 

 

Dr. Alper Gültekin'in Konu Başlıkları : Bu sunumda modüller halinde;  dental implantların makro ve mikro yapısı; oral implantolojide güncel endikasyonlar ve kontra-endikasyonlar; hasta değerlendirmesi: lokal risk faktörleri, komplikasyonları önleyici cerrahi ve restoratif girişimler; başarıyı arttıran tedavi protokolleri, hemen, erken ve konvansiyonel cerrahi protokoller, seçim kriterleri, avantaj ve zorlukları, restorasyon seçenekleri; oral implantolojide hasta dokümantasyonu ve önemi; implant uygulamaları sonrası görülebilecek erken veya geç dönem komplikasyonlar ve komplikasyonların yönetimi; diş çekimi sonrası yara iyileşme mekanizması, atravmatik diş çekim metodları, soket koruma tekniği, avantajları ve seçim kriterlerinin belirlenmesi; soket koruma işlemlerinde kullanılan biyomateryaller, kullanım alanları, başarının değerlendirilmesi; çift ve tek aşama yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu uygulama protokollerinin vakalarla tanıtılması;  büyüme faktörlerinin sert ve yumuşak doku iyileşmesinde olan etkileri anlatılacaktır.

 

 

TDB AKADEMİ

Oral İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı

İleri  Program

 

23 Eylül 2016 , Cuma

1. Modül

 

Oral İmplantolojide İleri Cerrahi Uygulama Prensipleri

14.00 – 15.00

 • İleri Cerrahi ile uygulanan implantlarda anatomik yaklaşım
 • Maksiller sinüsün üç boyutlu anatomisi ve işleyişinin tanıtılması
 • Posterior maksillada implant uygulamaları, yetersiz kemik varlığında tedavi seçenekleri
 • Lateral ve krestal yaklaşımla yapılan sinüs lifting uygulama endikasyonlarının ve protokollerinin tanıtılması 

 

15.00 – 15.30 KahveArası

15.30 – 18.00

 • Sinüs lifting uygulamalarında kullanılan malzemeler ve biyomateryallerin tanıtılması 
 • Sinus lift tekniklerine alternative teknikler
 • Sinüs membranı değişimi, polip ve retansiyon kisti gibi patolojik durumlarda uygulanan tedavi protokollerinin tanıtılması 
 • Operasyon öncesi ve sonrasında oluşabilecek komplikasyonların tanıtılması, yönetilmesi ve önlenmesi
 • Vakalarla interaktif tartışma  ve  günün değerlendirilmesi 

 

24 Eylül 2016, Cumartesi

Oral İmplantolojide Yönlendirilmiş Kemik Rejenerasyonu (YKR)

9.00 – 10.30

 • YKR nin biyolojik temelleri nelerdir , limitlerimiz
 • YKR açısından  üst ve alt çenede anatomik bölgelerin tanıtılması
 • YKR ogmentasyonlarında sert doku iyileşme protokolünün anlatılması
 • YKR tekniklerinde  flep dizaynı ve kullanılan dikiş  tekniklerinin tanıtılması

10:30 - 11:00 Kahve Arası

11.00 – 12.00

 

 • YKR uygulamalarında kullanılan greft ve membranların tanıtılması
 • İmplant çevresinde dehisens ve fenestrasyonların yönetimi

 

12.00 - 13.00 Öğle Arası

13.00 – 15.00

 

 • Çift aşama YKR uygulama protokollerinin vakalarla tanıtılması
 • Tek aşama YKR uygulama protokollerinin vakalarla tanıtılması 

15.00 – 15.30 KahveArası

15.30 – 18.00

 • Büyüme faktörlerinin (PRF, L-PRF, PRP, rhPDGF, rhBMP-2) sert ve yumuşak doku iyileşmesinde olan etkilerinin anlatılması
 • YKR uygulamalarında görülen komplikasyonların yönetimi
 • Vakalarla interaktif tartışma  ve değerlendirilme

 

14 Ekim 2016, Cuma

2. Modül

Oral İmplantolojide Yumuşak ve SertDoku Yönetimi

14.00 – 15.00

 • Oral İmplantolojide yumuşak doku uygulamaları ve yara iyileşmesi
 • Yumuşak doku cerrahisinde materyaller ve kullanılan ensizyon ve dikiş teknikleri
 • İmplant çevresinde yapışık dişetinin artırma teknikleri
 • Papilla preservation tekniği ve implant çevresinde yumuşak doku  regenerasyonu

 

15.00 – 15.30 KahveArası

15.30 – 18.00

 • Peri-implantitisin tanımlaması ve sınıflamalar
 • Peri-İmplantitis ve tedavisi, tedavi başarısının sürdürülebilirliği
 • Dental implantların bakımı, kontrollerde dikkat edilmesi gereken unsurlar
 • Vakalarla interaktif tartışma  ve   değerlendirilme

 

15. Ekim 2016, Cumartesi   

9.00 – 10.30 

 • Otojen blok kemik ogmentasyonlarında sert doku iyileşme protokolü
 • Estetik bölgede  otojen blok kemik kullanılarak yapılan horizontal  ve vertikal  kemik ogmentasyon protokolleri 

10:30 - 11:00 Kahve Arası

11.00 – 12.00

 • Fonksiyonel bölgede otojen blok kemik kullanılarak yapılan horizontal  ve vertikal  kemik ogmentasyon protokolleri

12.00 - 13.00 Öğle Arası

13.00 – 15.00

 • Extra oral otojen  blok kemik kullanılarak yapılan kemik ogmentasyon protokolleri
 • Alternatif blok kemik kullanılarak yapılan kemik ogmentasyon protokolleri
 • Blok kemik ogmentasyonlarında görülen komplikasyonların yönetimi

15.00 – 15.30 KahveArası

15.30 – 18.00

 • All on four uygulamaları , endikasyon alanları, karar verme sürecinde dikkat edilmesi gereken hususlar
 • All on four implant uygulamalarında karşılaşılan güçlükler , komplikasyonlar ve çözümleri
 • Vakalarla interaktif tartışma  ve  değerlendirilme

 

 

4 Kasım 2016,  Cuma

3. Modül

14.00 – 15.00

 • Pratik Uygulama  

Horizontal Kemik ogmentasyonu (hands on hayvan kafası üzerinde)

15.00 – 15.30 Kahve  Arası

15.30 – 18.00

 • İmplant üstü restorasyon için ölçü alınması (Canlı protetik Uygulama)
 • Vaka ilgili tartışma

 

5 Kasım 2016, Cumartesi

9.00 – 10.30 Canlı Cerrahi

 • İmmediyat implantasyon  (Canlı Cerrahi)
 • Vaka tartışması

10:30 - 11:00 Kahve Arası

 

 • Yetersiz kemik varlığında ogmentasyon (Sinüs lift)(Canlı Cerahi)
 • Vaka  tartışması

12.30 - 13.30 Öğle Arası

13.30 – 18.00

Yeterlilik Programı Sınavı ve Sertifika Töreni

Kursa katılanlar uygulamalara asiste edeceklerdir. Hastasını kendi getiren kursiyerlere uzman hekimler asiste ederek, kursta öğrenilen uygulamaların yapılması sağlanacaktır.

 

 • Bilgi

  Etkinlik No : YGP Oİİ 001
  Etkinlik Türü : Yetkinlik Geliştirme Programı
  Etkinlik Alanı : Oral İmplantoloji

 • Zaman

  TARİHLER SAATLER
  23 Eylül 2016 14.00-18.00
  24 Eylül 2016 09.00-18.00
  14 Ekim 2016 14.00-18.00
  15 Ekim 2016 09.00-18.00
  4 Kasım 2016 14.00-18.00
  5 Kasım 2016 09.00-18.00

   

 • Yer

  ANKARA
  Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 Çukurambar - Çankaya/ANKARA

 • Ücret

    1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta Toplam
  TDB Üyesi 500TL 500TL 500TL 1500TL
  TDB Üyesi Değil 750TL 750TL 750TL 2250TL
  Yeni Mezun * 250TL 250TL 250TL 750TL
  * 2011 - sonrasi mezunu ve TDB  uyesi olmak