TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Hasta Okulu (HO)
 • 19.02.2016
 • 2,250

Göğüs Hastalıkları ve Ağız - Diş Sağlığı İlişkisi (HO 004)

 

"Hasta Okulu" çeşitli hasta gruplarına ve okul öncesi çocuklar için ebeveynlere ağız diş sağlığı ile genel sağlık sorunları arasındaki yakın ilişkinin anlatılacağı ve ağız-diş sağlığı hakkında bilgilendirmenin yapılacağı bir etkinlik türüdür.

Ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Siyasi Deklarasyonu’nda yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep olan Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, solunum yolu hastalıkları, kanserler) ile başta diş çürüğü ve dişeti hastalıkları olmak üzere, ağız-diş sağlığını etkileyen hastalıkların aynı risk faktörlerini taşıdığı bildirilmiş, ağız-diş sağlığının korunmasının genel sağlığımızın da korunmasının en önemli ve birincil koşulunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü verileri  diş çürüğü ve diş eti hastalıklarını  yaygınlıkları ve tekrarlama oranları nedeni ile insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunları olarak göstermektedir. 5-17 yaş grubu çocukların % 60`ında var olan diş çürüğü ve diş eti enfeksiyonlarının büyüme yetersizliğine ve anne adaylarında ilerlemiş dişeti hastalıklarının  8 kat daha fazla erken doğum ve düşük ağırlıklı bebek dünyaya getirme riskine neden olduğu bildirilirken, ağız-diş sağlığı yetersiz olan 39-69 yaş grubu bireylerde kroner kalp hastalığı görülme riskinin 3-7 kat daha fazla olduğu ve yine kötü ağız hijyenine sahip olan bireylerde kronik solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin  de 4-5 kat daha fazla olduğu ifade edilmektedir.

Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları önlenebilir hastalıklar olmalarına rağmen, ülkemizde koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin  yaygın olarak uygulanmaması ve tedavi taleplerinin de hizmete ulaşmadaki zorluklar nedeniyle karşılanamaması toplumun %60’ından fazlasında total dişsizliğin görülmesine neden olmaktadır.

Orta ve uzun vadede sadece ağız-diş sağlığı ile ilgili değil genel sağlıkla da alakalı  kamu kaynaklarında yaratacağı tasarruf imkânları düşünüldüğünde toplumun ağız-diş sağlığının korunmasının  ve genel sağlık sorunları ile ağız-diş sağlığı arasındaki yakın ilişkinin farkında olunmasının önemi açıktır.  

İşte bu nedenle TDB Akademi etkinlikleri arasında Hasta Okulunu oluşturmuştur.

Hasta okuluna katılım ücretsiz olup etkinlik saatleri 11.00-14.00 arasındadır.

 

GÖĞÜS HASTALIKLARI VE AĞIZ-DİŞ SAĞLIĞI İLİŞKİSİ

Kötü ağız hijyeni olanlarda da bronşit ve amfizem gibi kronik solunum yolu hastalıklarının görülme riski daha fazladır.

Başlangıçta daha şiddetli kemik kaybı olanlarda, KOAH gelişme riski daha yüksek bulunmuştur. Bu risk, yaş, sigara kullanımı ve KOAH için risk oluşturan diğer faktörlerden bağımsızdır. Kötü ağız hijyeni olanlarda da bronşit ve amfizem gibi kronik solunum yolu hastalıklarının görülme riski daha fazladır.

Üst solunum yolları genellikle ağız, burun ve farenks bölgesindeki mikroorganizmalar ile enfekte olurlar. Bu ortam, konakçı faktörlerin etkisi, öksürük refleksi ile sağlanan mekanik temizleme, aspire edilen maddelerin siliar transportu ve sekresyonlarının alt solunum yolundan trakeaya doğru hareketi ile sağlanır.

Pnömoni, akciğerlerin bakteri, virus, fungus veya “mycoplasma” ile oluşturulan bir enfeksiyonudur. Toplum veya hastane kaynaklı olabilir.

Toplum kaynaklı pnömoni. Bu tip pnömoniye esas olarak havadaki enfeksiyöz aerosollerin veya s.pneumoniae ve haemoplilus influenza gibi orofarengeal organizmaların aspirasyonu neden olur. Anaerobik bakteriler de etken olabilir. Bu tip pnömoninin tedavisinde antibiotikler çok etkilidir. Bugün için kötü ağız hijyeni veya periodontal hastalık ile akut respiratuvar hastalıklar arasında bir ilişki bulunamamıştır.

Hastane kaynaklı bakteriyel pnömoni (nosocomial pnemonia); Morbidite ve mortalite oranı yüksek bir hastalıktır. Bu hastaların %20-50’si kaybedilir.

Subgingival plakta da PRP’ler kolonize olabilir ve şüpheli periodonto-patojenler “nosocomial pnömoni” ileilişkili olabilir. Ayrıca periodontal ceplerde bulunan anaerobik mikroorganizmalar pulmoner abseler gibi supuratif respiratuvar hastalıklar da primer rol oynayabilir.

Dr. Serdar Sütcü

 

 • Bilgi

  Etkinlik No : HO 004
  Etkinlik Türü : Hasta Okulu
  Etkinlik Alanı : Genel Dişhekimliği

 • Zaman

  TARİH 19 Nisan 2016
  SAAT 11.00-13.00 Konferans 13.00-14.00 İkram

   

 • Yer

  ANKARA
  Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 Çukurambar - Çankaya/ANKARA

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.

  Kayıt ZORUNLUDUR