TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Hasta Okulu (HO)
 • 19.02.2016
 • 2,411

Kardiyovasküler Hastalıklar ve Ağız Diş Sağlığı İlişkisi (HO 005)

 

"Hasta Okulu" çeşitli hasta gruplarına ve okul öncesi çocuklar için ebeveynlere ağız diş sağlığı ile genel sağlık sorunları arasındaki yakın ilişkinin anlatılacağı ve ağız-diş sağlığı hakkında bilgilendirmenin yapılacağı bir etkinlik türüdür.

Ağız-diş sağlığı, genel sağlığın ayrılmaz bir parçasıdır. 2011 yılında yayınlanan Birleşmiş Milletler Siyasi Deklarasyonu’nda yılda 36 milyon insanın ölümüne sebep olan Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar (kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, solunum yolu hastalıkları, kanserler) ile başta diş çürüğü ve dişeti hastalıkları olmak üzere, ağız-diş sağlığını etkileyen hastalıkların aynı risk faktörlerini taşıdığı bildirilmiş, ağız-diş sağlığının korunmasının genel sağlığımızın da korunmasının en önemli ve birincil koşulunu oluşturduğu sonucuna varılmıştır.

Dünya Sağlık Örgütü verileri  diş çürüğü ve diş eti hastalıklarını  yaygınlıkları ve tekrarlama oranları nedeni ile insanların karşılaştığı en büyük sağlık sorunları olarak göstermektedir. 5-17 yaş grubu çocukların % 60`ında var olan diş çürüğü ve diş eti enfeksiyonlarının büyüme yetersizliğine ve anne adaylarında ilerlemiş dişeti hastalıklarının  8 kat daha fazla erken doğum ve düşük ağırlıklı bebek dünyaya getirme riskine neden olduğu bildirilirken, ağız-diş sağlığı yetersiz olan 39-69 yaş grubu bireylerde kroner kalp hastalığı görülme riskinin 3-7 kat daha fazla olduğu ve yine kötü ağız hijyenine sahip olan bireylerde kronik solunum sistemi hastalıklarına yakalanma riskinin  de 4-5 kat daha fazla olduğu ifade edilmektedir.

Diş çürüğü ve diş eti hastalıkları önlenebilir hastalıklar olmalarına rağmen, ülkemizde koruyucu ağız-diş sağlığı hizmetlerinin  yaygın olarak uygulanmaması ve tedavi taleplerinin de hizmete ulaşmadaki zorluklar nedeniyle karşılanamaması toplumun %60’ından fazlasında total dişsizliğin görülmesine neden olmaktadır.

Orta ve uzun vadede sadece ağız-diş sağlığı ile ilgili değil genel sağlıkla da alakalı  kamu kaynaklarında yaratacağı tasarruf imkânları düşünüldüğünde toplumun ağız-diş sağlığının korunmasının  ve genel sağlık sorunları ile ağız-diş sağlığı arasındaki yakın ilişkinin farkında olunmasının önemi açıktır.  

İşte bu nedenle TDB Akademi etkinlikleri arasında Hasta Okulunu oluşturmuştur.

Hasta okuluna katılım ücretsiz olup etkinlik saatleri 11.00-14.00 arasındadır.

 

KARDİYOVASKULER HASTALIKLAR, AĞIZ - DİŞ SAĞLIĞI İLİŞKİSİ

Son yüzyılda bilim ve teknoloji alanında yapılan ilerlemeler, periodontal hastalıkların pategonegezi ile ilgili bilgilerimizin önemli oranda artmasını sağlamıştır. Periodontal hastalık enfeksiyöz bir hastalıktır. Bununla beraber, çevresel, fiziksel, sosyal ve konakçıya bağlı faktörler de, periodontal hastalık üzerinde etkilidirler.

Son on yılda yapılan araştırmalardan elde edilen bilgiler, sistematik sağlık-ağız sağlığı ilişkisine diğer yönden bakılması gerektiğine işaret etmektedir. Bu yönde periodontal hastalıkların, çeşitli sistemler üzerindeki potansiyel etkileridir.

Koroner kalp hastalığı, majör bir ölüm nedenidir. Akut miyokard enfarktüsü geçirmiş olan veya koroner arter hastalığı olan hastalarda diş sağlığı (periodontitist, periapikal lezyonlar, çürükler, perikorontitis) yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş kontrol bireylerine göre daha kötüdür.

Ağız sağlığının kötü oluşu ile miyokard enfarktüsü arasındaki bu ilişki; ya, kollestrol düzeyleri, hipertansiyon, diabet ve sigara kullanımı gibi risk faktörlerinden bağımsızdır.

Periodontisi olan bireylerde koroner kalp hastalığı olma riski,
hiç periodontal sorunu olmayan veya çok az periodontal problemi olanlara kıyasla %25 daha fazla bulunmuştur. (diğer risk faktörleri açısından eşleştirme yapıldığında)

Daha genç bireylerde periodontitist koroner kalp hastalığı (KKH) riskini %70 oranında artırmaktadır.

Oral hijyen düzeyi de kalp hastalığı ile ilişkili bulunmuştur. Kötü ağız hijyeni olanlarda KKH riski iki kat daha fazla olarak saptanmıştır.

Periodontal hastalıklar, periodontal dokularla sınırlı kalmayıp, çok geniş sistemik etkileri olabilen hastalıklardır.

Dr.Serdar Sütcü

 

 • Bilgi

  Etkinlik No : HO 005
  Etkinlik Türü : Hasta Okulu
  Etkinlik Alanı : Genel Dişhekimliği

 • Zaman

  TARİH 31 Mayıs 2016
  SAAT 11.00-13.00 Konferans 13.00-14.00 İkram

   

 • Yer

  ANKARA
  Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 Çukurambar - Çankaya/ANKARA

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.

  Kayıt ZORUNLUDUR