TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Yetkinlik Geliştirme Programları (YGP)
Oral İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı (YGP Oİ)
 • 18.02.2016
 • 3,464

Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programı (YGP OİT 002)

 

ORAL İMPANTOLOJİ YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI

Dişhekimliğinin geleceğini etkileyeceği en önemli gelişmelerden biri olan İmplantoloji, muayenehanelerin vazgeçilmez uygulama alanlarının başında gelmektedir.

TDB Akademisi ve Türk Oral İmplantoloji Derneği işbirliği sonucu İmplantoloji alanında pratik ve teorik eğitimin bir müfredat içerisinde yapılandırıldığı Yetkinlik Geliştirme Programı hazırlanmıştır. Amaç dişhekimlerinin İmplantoloji alanında aktüel bilgilerini yenilemek ve muayene pratiğine uygulayabilmelerini sağlamaktır.

İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı, toplam 3 adet, 2 günlük (Cuma 14.00-18.00 / Cumartesi 09.00-17.00) hafta sonu modülünden oluşur.

İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı müfredatı teorik ve pratik olarak toplam 36 eğitim saatinden oluşur. Bu süreye hospitasyon ve sınav dahildir. Program, İmplant sistemlerinden bağımsız şekilde programlanmış olup; en yaygın kullanılan sistemler eğitim süresince tanıtılmaktadır.

Her hafta sonu modülünün sonunda, ölçme/değerlendirme kontrolü yapılacak olup; İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı katılımcısı, kliniğinde uygulayacağı bir vakasını dokümante ederek (kendisine verilecek formlarda gösterilen şekilde) eğitimcilerle mesleki olarak tartışacaktır. Yetkinlik Geliştirme Programının tüm kurslarına devamını sağlayan katılımcı, kendisinden istenen vaka sunumu veya vaka planlaması ile ilgili dosyasını tamamlar ve bitirme kollegyumuna girme hakkı kazanır. Bitirme kollegyumunda başarılı olanlar İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı Sertifikasını almaya hak kazanırlar. Kollegyumda TDB Akademi ve ilgili Bilimsel Dernek Öğretim Üyeleri yer alır. TDB Akademi’de yapılacak bir tören ile sertifika katılımcıya takdim edilir.

 

Prof. Dr. Atilla Sertgöz'ün Konu Başlıkları : Restoratif dişhekimliğinde amaç dişsiz alanların diş benzeri malzemeler ile doldurularak hastalara kaybedilen estetik fonasyon ve fonksiyonu geri kazandırmaktır. Bu amaçla uzun yıllardır dişsiz boşluğu restore etmek amacıyla komşu destek dişler kullanılmıştır. Son yıllarda dental implantların gelişmesi ile restoratif amaç şekil değiştirmeye başlamış ve koruyucu dental tedavi konseptlerine uygun olarak bu boşluk alanların tedavisinde implantlar sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden implant destekli protetik restorasyonlar dişhekimliği pratiğinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Ancak doğal diş ve implant arasındaki gerek materyal gerekse doku cevabı açısından farklılıklar olması dolayısıyla restoratif felsefede bir takım değişiklikler görülmektedir. Bu bölümde restoratif dişhekimliğinde implant ve doğal dişlerin destek olarak kullanıldığı vakalarda planlama, materyal, okluzyon ve desteklik kriterleri gibi faktörlerin farklılıkları tartışılacaktır. Ayrıca implant destekli protetik restorasyonların sınıflaması yapılarak implant destekli sabit protetik restorasyonlarda dişsiz boşluğun yeri ve miktarına göre vakalardaki protetik uygulama basamakları tartışılacaktır. Bu aşamalar ikinci cerrahi safhadan itibaren başlayarak protezin hastaya teslimine kadar olan süreçteki tüm tedavi basamaklarını içermektedir.

Prof. Dr. Serdar Yalçın'ın Konu Başlıkları : Bu sunumda modüller halinde;  dental implantların kısa tarihçesi, oral implantolojinin felsefesi, oral implantoloji bilimine kapsamlı yaklaşım; osseointegrasyon kavramı, klinik başarı açısından önemi, oluşturulması ve uzun dönem implant başarısında rol oynayan biyolojik kavramlar; implant ve doğal diş çevresindeki dokuların karşılaştırılması, implant cerrahisi ve yara iyileşmesindeki önemi;  oral implantolojide güncel endikasyonlar ve kontra-endikasyonlar; anterior implant tedavi planlamasında kullanılan basit, ileri ve kompleks risk faktörlerinin değerlendirilmesi; immediyat implantasyon, üç boyutlu görüntülemenin tedavi planlamasına etkisi, immediyat implantasyon ve immediyat yükleme protokolleri anlatılacaktır.

Dr. Alper Gültekin'in Konu Başlıkları : Bu sunumda modüller halinde;  dental implantların makro ve mikro yapısı; oral implantolojide güncel endikasyonlar ve kontra-endikasyonlar; hasta değerlendirmesi: lokal risk faktörleri, komplikasyonları önleyici cerrahi ve restoratif girişimler; başarıyı arttıran tedavi protokolleri, hemen, erken ve konvansiyonel cerrahi protokoller, seçim kriterleri, avantaj ve zorlukları, restorasyon seçenekleri; oral implantolojide hasta dokümantasyonu ve önemi; implant uygulamaları sonrası görülebilecek erken veya geç dönem komplikasyonlar ve komplikasyonların yönetimi; diş çekimi sonrası yara iyileşme mekanizması, atravmatik diş çekim metodları, soket koruma tekniği, avantajları ve seçim kriterlerinin belirlenmesi; soket koruma işlemlerinde kullanılan biyomateryaller, kullanım alanları, başarının değerlendirilmesi; çift ve tek aşama yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu uygulama protokollerinin vakalarla tanıtılması;  büyüme faktörlerinin sert ve yumuşak doku iyileşmesinde olan etkileri anlatılacaktır.

 

 

TDB AKADEMİ
Oral İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı

Temel Eğitim (24 kişi)
1. Modül
18 Kasım 2016, Cuma

Oral İmplantolojide Temel Kavramlar, Teşhis ve Tedavi Planlaması

14.00 -15.00

•    Dental implantların kısa tarihçesi
•    Oral Implantolojinin felsefesi , Oral implantoloji bilimine kapsamlı yaklaşım, Neden İmplantlar
•    Osseointegrasyon kavramı, klinik başarı açısından önemi, oluşturulması ve uzun dönem implant başarısında rol oynayan biyolojik kavramlar
•    İmplant ve doğal diş çevresindeki dokuların karşılaştırılması, implant cerrahisi ve yara iyileşmesindeki önemi
•    Dental İmplantların makro ve mikro yapısı,
•    Oral implantolojide güncel endikasyonlar ve kontra endikasyonlar,

15.00 - 15.30 Kahve Arası

15.30 – 17.00

•    Tanı modelleri, tedavi planlaması , İmplantolojideki Radyografik değerlendirmenin önemi: Dental volumetrik tomografi kullanılarak oluşturulan sanal üç boyutlu tedavi planlaması, iki ve üç boyutlu tedavi planlamasındaki farklar ve alınan riskler, bilgisayarlı tomografi ve dental volumetrik tomografi kullanımının avantaj ve dezavantajları
•    Dental implantoloji ve üç boyutlu planlama, bir günde cerrahi ve protez tedavisi için yapılması gerekenler, bilgisayar destekli tedavi planlamasının cerrahi ve protetik olarak uygulanmasındaki aşamalar
•    Maksilla ve mandibulanın klinik ve radyolojik anatomisi,

17.00 - 18.00

•    Hasta değerlendirmesi: Lokal risk faktörleri, komplikasyonları önleyici cerrahi ve restoratif girişimler, başarıyı arttıran tedavi protokolleri
•    Hemen, erken ve konvansiyonel cerrahi  protokolleri, seçim kriterleri, avantaj ve zorlukları, , restorasyon seçenekleri  
•    Dokümantasyon, fotoğraf ve video kullanılarak hasta verilerinin oluşturulması

 

19 Kasım 2016, Cumartesi  

Oral İmplantolojide Temel Cerrahi Prensipler

9.00 - 10.30

•    Oral implantolojide kullanılan cerrahi aletlerin tanıtımı, dikkat edilecek unsurlar, fizyodispenser ve piezo makinalarının farklı endikasyonlarda  kullanımı
•     Operasyon öncesi hazırlıklar, sterilizasyon, yardımcı personel ve asistanın  önemi
•     İmplantolojide ilaç kullanımı, güvenli tedaviler için protokoller, hasta konforunu arttıran medikal tedaviler
•    Cerrahi uygulama prensipleri, kemik kalitesi ve miktarının önemi, cerrahi ve restoratif komplikasyonların önlenmesi
•    Sistemik hastalıkların tedavi planı sürecindeki etkileri,

10.30 - 11.00 Kahve Arası

11.00 - 12.00

•    İmplant cerrahisinde ve ogmentasyonda uygulanan flep dizaynları
•    İmplantolojide  kullanılan dikiş teknikleri, kullanılan materyaller ve kullanım alanları
•    İmplant cerrahisi ve pozisyonlandırılmasında dikkat edilmesi gerekenler, hatalı implant yerleşimlerinin önlenmesi ve düzeltilmesi, restoratif zorlukların değerlendirilmesi

12.00 - 13.00 Öğle Arası

13.00 - 14.00

•    İmplant uygulamaları sonrası görülebilecek erken veya geç karşılaşılan komplikasyonlar ve komplikasyonların yönetimi

 

14.00 – 18.00 Pratik Uygulama
•    Radyografiler üzerinde implant tedavi planlaması
•    Cerrahi uygulama Hands-On Model Üzerinde
firmalardan temin edilecek plastik model veya hayvan çenelerinde

 


9 Aralık  2016, Cuma
2. Modül

Oral İmplantolojide Temel Protetik Prensipler ve Uygulamalar

14.00 – 15.00

•    İmplant Destekli Protezlerin Avantajları
•    İmplant Destekli Protez sınıflaması, sabit, hareketli ve geçici protez seçenekleri
•    İmplant destekli sabit ve hareketli protezlerde biyomekanik, uzun dönem başarılı tedavi planlamaları  için protokoller

•    İmplant destekli protezlerde kullanılan güncel materyaller, kullanım endikasyonları ve yapım aşamaları, materyal seçiminde dikkat edilecek restoratif ve hastaya bağlı parametreler

15.00 - 15.30 Kahve  Arası

15.30 – 17.00

•    İmplant destekli protezlerde oklüzyon ve artikülasyon, ideal oklüzyon sağlanmasının aşamaları, diş ve implant destekli restorasyonların oklüzal prensipler bakımından karşılaştırılması
•    İmplant Destekli Simante Protezler, endikasyonları, estetik başarı ve risk değerlendirilmesi, biyomekanik komplikasyonlar ve yönetimi
•    İmplant Destekli Vida ile sabitlenen protezler, endikasyonları, estetik başarı ve risk değerlendirilmesi, biyomekanik komplikasyonlar ve yönetimi
•    İmplant Destekli Hibrit protezler, endikasyonları, estetik başarı ve risk değerlendirilmesi, biyomekanik komplikasyonlar ve yönetimi

17.00 – 18.00
•    Dijital gülüş tasarımının anterior implant destekli restorasyonlarda kullanımı
•    Oral İmplantolojide CAD CAM uygulamaları


10 Aralık 2016, Cumartesi

9.00 – 10. 30
•    İmplant Destekli hareketli Protezlerde planlama, , estetik, fonksiyonel ve hasta konforuna bağlı faktörlerin planlamaya etkisi
•    İmplant Destekli hareketli protezler, tedavi planlaması, iki, dört ve çok sayıda implant ile desteklenen tedavi seçenekleri,
•    İmplant Destekli Ball ataşmanlı protezler, tedavi planlaması, yapım aşamaları, kullanılan güncel ve konvansiyonel materyallerin karşılaştırılması

10:30 - 11:00 Kahve Arası

11.00 – 12. 00

•    İmplant Destekli Bar ataşmanlı protezler, tedavi planlaması, yapım aşamaları, kullanılan güncel ve konvansiyonel materyallerin karşılaştırılması
•    İmplant destekli overdenture protezlerde oklüzyon, ideal oklüzyon sağlanmasının aşamaları, diş ve implant destekli restorasyonların oklüzal prensipler bakımından karşılaştırılması

12.00 - 13.00 Öğle Arası

13.00 - 15. 00

 


•    İmplant destekli restorasyonlarda kullanılan konvansiyonel kapalı ve açık ölçü alma teknikleri,  
•    Sabit ve hareketli restorasyonların prova, uygulama ve simantasyon aşamalarının gösterilmesi,
•    İmplant üstü sabit ve hareketli protezlerde yıllık kontrollerde bakılması gereken alanlar, bakım aşamaları, kopan veya deforme olan parçaların hasta konforunun bozulmadan yenilenmesi
•    İmplant destekli restorasyonların post, vida, alt ve üst yapılarında görülebilecek komplikasyonlar
•    Protetik hastaların tedavi planlaması ve materyal seçimi bakımından değerlendirilmesi

 

15.00 - 15.30 Kahve Arası

 

 

15.30 – 18.00 Pratik uygulama :

İmplant üst yapı parçaları parçaları, Ölçü alma teknikleri
İmplant destekli sabit ve hareketli protezler hands-on
(Katılımcılar model üzerinde ölçü alma tekniklerini, ölçü alımında kullanılan materyallerin kullanım

 


23 Aralık 2016, Cuma
3. Modül

Oral İmplantolojide Estetik Bölgede İmplant Uygulama Prensipleri

13.30 - 14.15

•    Anterior tek veya çok diş eksikliğinde tedavi planlaması, yerleşim ve yükleme protokolleri, implant seçiminde etkili olan güncel makro ve mikro dizaynlar
•    İmplant yerleşiminde cerrahi prensipler, yumuşak doku hasar ve skar dokusunu azaltan insizyon ve flep dizaynları, üç boyutlu implant yerleşim planlaması  
•    Anterior bölgede protetik planlama, cerrahi şablonların implant yerleşimindeki önemi, muayene pratiğinde ideal cerrahi rehber plakların hazırlanması  

14.30 – 15.30

•    Oral İmplantolojide rehberli cerrahi kullanımı, total veya parsiyel dişsizlikte rehberli cerrahi protokolleri, yapım aşamaları, kullanılan materyaller
•    Rehberli cerrahide bilgisayar destekli üç boyutlu planlama, bilgisayar yazılımlarında planlamada dikkat edilmesi gerekenler, cerrahi ve protetik komplikasyonların önlenmesi ve yönetimi
•    Rehberli cerrahinin avantajları ve limitleri, konvansiyonel metodlarlara göre başarısının değerlendirilmesi,
•    Yükleme prensipleri ve protokolü, primer ve sekonder stabilizasyonun implant yüklemesindeki önemi, geçici implant veya diş destekli restorasyon yapım aşamaları
•    Yumuşak doku uygulamaları, peri-implanter yumuşak doku kalınlığının arttırma yöntemleri, otojen ve biyomateryallerin başarısının karşılaştırılması

15.30 – 16.00 Kahve  Arası

16.00 – 18.00

•    İmplant çevresinde ideal çıkış profilinin oluşturulmasındaki yapım aşamaları, kullanılan metodlar ve materyaller
•    Anterior implant tedavi planlamasında kullanılan basit, ileri ve kompleks risk faktörlerinin değerlendirilmesi, İmplant destekli restorasyonlarda diş oranları ve renk seçimi
•    Anterior implant tedavisi sonrasında ideal vakalar, oluşabilecek komplikasyonların tartışılması
•    Restorasyon yapımı sırasında laboratuvar ve hekim iletişimin aşamaları

 

24 Aralık 2016, Cumartesi


9.00 – 10.30

•    Diş çekimi sonrası yara iyileşme mekanizmasının anlaşılması, atravmatik diş çekim metodları
•    Oral İmplantoloji de   Soket Koruma Tekniği , avantajları ve seçim kriterlerinin belirlenmesi
•    Soket Koruma işlemlerinde kullanılan biyomateryaller, kullanım alanları, başarının değerlendirilmesi

10:30 - 11:00 Kahve Arası

11.00 - 12.00

•    İmmediyat implantasyon, tek veya çok köklü dişlerde immediyat implantasyon, üç boyutlu görüntülemenin tedavi planlamasına  etkisi
•    İmmediyat implantasyonda kullanılabilecek biyomateryaller, restorasyon seçenekleri, uygulama protokolleri
•    İmmediyat implantasyon ve yükleme protokolleri, implant stabilizasyonunun kontrol edilmesinde kullanılan teknikler, stabilizasyonun değerlendirilmesinde kullanılan sınıflamalar

12.00 - 13.00 Öğle Arası

13.00 – 14.30  Hasta üzerinde canlı cerrahi uygulaması

14.30 – 18.00  Yeterlilik Programı Sınavı ve Sertifika Töreni

 

 • Bilgi

  Etkinlik No : YGP OİT 002
  Etkinlik Türü : Yetkinlik Geliştirme Programı
  Etkinlik Alanı : Oral İmplantoloji

 • Zaman

  TARİHLER SAATLER
  18 Kasım 2016 14.00-18.00
  19 Kasım 2016 09.00-18.00
  09 Aralık 2016 14.00-18.00
  10 Aralık 2016 09.00-18.00
  23 Aralık 2016 14.00-18.00
  24 Aralık 2016 09.00-18.00

   

 • Yer

  ANKARA
  Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 Çukurambar - Çankaya/ANKARA

 • Ücret

    1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta Toplam
  TDB Üyesi 500TL 500TL 500TL 1500TL
  TDB Üyesi Değil 750TL 750TL 750TL 2250TL
  Yeni Mezun * 250TL 250TL 250TL 750TL
  * 2011 - sonrasi mezunu ve TDB  uyesi olmak