TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

Konferanslar (K)
 • 03.04.2019
 • 836

Endodontik Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar

 

TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   

 

ENDODONTİK TEDAVİLERDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR

Endodontik tedavilerde güncel yaklaşımlar, teşhisten başlayıp, kök kanalların doldurulmasına kadar geniş bir yelpazeyi kapsamaktadır. Son yıllarda Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografi (KIBT)’ den yararlanarak doğru teşhis, dönen eğe sistemleriyle uygun bir preparasyon, ve ardından güncel kök kanal patları ve dolgu yöntemleriyle tamamlanan endodontik tedavinin başarı oranı artmaktadır. Bu konferansın amacı kök kanal tedavisinin teşhis, preparasyon, irrigasyon ve doldurma basamaklarındaki güncel yaklaşımlar hakkında bilgi vermektir.

 • İlgili Kişi

     0442 233 58 68
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Erzurum Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Atatürk Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Konferans Salonu

 • Ücret