TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Yetkinlik Geliştirme Programları (YGP)
Adeziv Restoratif Dişhekimliği Yetkinlik Geliştirm Programı (YGP ARD)
 • 18.02.2016
 • 3,634

Adeziv Restoratif Dişhekimliği Yetkinlik Geliştirme Programı (YGP ARD 001)

 

 

Anterior Direkt Adeziv Restorasyonlar
Temel Estetik Prensipler
Prof. Dr. Sevil GÜRGAN
Dr. Zeynep Bilge KÜTÜK

Estetik diş hekimliği; kabul edilebilir ve biyolojik açıdan uyumlu bir diş dizisi meydana getiren ve bu doğrultuda en üst standartlardaki gerçek doğal diş yapısının oluşturulması hedefleyen bir diş hekimliği uygulamasıdır. Teknolojide meydana gelen gelişmeler sayesinde günümüzde hastanın görünüm ve gülüşünü hem sağlık hem de fonksiyon açısından konservatif yöntemlerle daha da iyileştirmek mümkündür. Estetik diş hekimliğini kapsamlı olarak tüm yönlerini kavramak ve sağlık, fonksiyon ve güzellik üçlemesini benimseyerek uygulamak, diş hekimine ideal diş hekimliği hizmetini sağlamada yardımcı olacaktır. Genel yüz hatlarına bakıldığında kişiyi güzel gösteren en önemli etkenin gözlerden sonra dişler olduğu söylenebilir. Anterior dişlerde görülen renk, şekil, yapı ve konum bozuklukları, estetik yönden hastalarda büyük sorunlar teşkil etmektedir. Minimal invaziv restoratif işlemler, ekonomik olması ve uygulama kolaylığı ile protetik tedavilerden daha avantajlıdır. Kompozit rezinlerin kullanıldığı bu işlemlerde uygulanan çoklu tabakalama tekniği ile doğal diş görünümü elde edilebilmektedir. Tek seansta uygulanabilen bu tedaviler, yenilenebilir, tamir edilebilir ve ekonomik olmaları nedeniyle hastalar tarafından da tercih edilmektedir. Tedavinin başarısı, hekimin el becerisi, seçilen materyal ve kompozitin fiziksel özellikleri ile doğrudan ilişkilidir.

 

Adeziv Restoratif Dişhekimliği  Yetkinlik Geliştirme Programı

 

 

15 Nisan Cuma (14.00-18.00)

Katılımcılarla Tanışma Ve Kurs Programının Tanıtımı

Adeziv Restoratif Dişhekimliğinde Temel Kavramlar, Teşhis Ve Tedavi Planlaması

14.00-15.30

 • Adezyon ve adezyon temel prensipleri
 • Adezyon açısından diş sert dokuları
 • Adeziv Dişhekimliğinde tanı ve tedavi planlaması. Ağız-diş hastalıklarında risk yönetimi, çürüklü ve çürüksüz sert doku  lezyonlarının tedavi seçenekleri ve prognoz, hasta beklentileri ve bireysel yaklaşım
 • Adeziv restorasyonlarda fonksiyon diagnostiği, parafonksiyonlu hastalarda tedavi seçenekleri

Kahve Arası 15.30-16.00

 • Yapılarına ve uygulama stratejilerine göre adeziv materyaller. Total-etch , self etch sistemler ve universal sistemler ve dentinde hibridizasyon.
 • Çekilmiş dişlerde adeziv uygulamahands- on

 

16 Nisan Cumartesi (09.00-18.00)

Direk-İndirek Adeziv Restorasyonlarda TemelPrensipler

09.00-10.30

 • Direk ve indirek adeziv restorasyon endikasyonlarında farklar ve sınırlamalar
 • Direk adeziv uygulamalarda diş rengi restoratif materyallerde güncel durum.Cam iyonomerler, reçine modifiye cam iyonomerler, kompomerler ile hibrit kompozitler, nano yapılı hibrit kompozitler, akışkankompozitler,bulkfill kompozitler

Kahve Arası 10.30-11.00

Posterior Direk Adeziv Restorasyonlarda Operatif Uygulama Prosedürleri

 • Adeziv restoratif tedaviler öncesi çalışma alanının, sert-yumuşak dokularındüzenlenmesi,lokal anesteziklerinadeziv bağlantıya etkisi
 • Rubber dam uygulamasıhands- on

Öğle Arası 12.00-13.00

Posterior Direk Adeziv Restorasyonlarda Operatif Uygulama Prosedürleri

 • Posterior dişlerde okluzal, MO/DO ve MOD kavite ve modifiye kavite dizaynı seçenekleri
 • Kavite preparasyonunda kullanılan frez ve abrazivler
 • Kanama yönetimi
 • Pulpa korunmasında materyal seçenekleri ve adeziv bağlantıya etkisi
 • Ekstrem derin kavitelerde restoratif uygulamalar,
 • Posterior restorasyonlarda uygun aproksimal kontak oluşturmada matriksvekamalar

Kahve Arası 14.30-15.00

Posterior Direk Adeziv Restorasyonlarda Restoratif Uygulama Prosedürleri

 • Işık cihazları ve polimerizasyon,
 • Tabakalamalı,bulkfill,sandwich teknikler ile kompozit yerleştirme
 • Okluzal morfoloji oluşturma
 • Bitirme ve cila

Kahve Arası 16.30-17.00

 

Adeziv materyallerle tamir.

 • Adeziv materyaller ile farklı restoratif  materyallarin tamiri

 

Yukarıda yer alan başlıklar ile senkronize pratik uygulamalar

** Kurs materyalleri; 5 adet çekilmiş dişte hazırlanmış MO/DO,MOD ve pulpa yönünde derin / mine sement sınırının altında 2 yüzlü modifiye kavite (katılımcı getirecek)

****Yan bölge dişlerde boşluk doldurma, kanal tedavili dişlerde fiber destekli adeziv restorasyon uygulaması

****Kurs eğitim materyalleri; restoratif materyal,ışık cihazları,modeller,el aletleri,döner aletler,rubber dam ve cila enstrümanları

 

 

29 Nisan Cuma (14.00-18.00)

Anterior Direk Adeziv Restorasyonlar

14.00-15.30

 • Temel Estetik prensipler.
 • Estetik Analiz. dento-labial, fasiyal, dental analiz, renk analizi,
 • İntra/ekstra oral dental fotoğraflar ile analiz
 • İdeal Görünüm; doğal simetri ve üst çene ön bölge dişlerde varyasyonlar

Kahve Arası 15.30-16.00

 • Anterior direk adeziv restorasyonlarda kompozit materyal seçimi
 • Mock-up ve silikon indeks hazırlanmasının önemi
 • Mock-up ve silikon index hazırlığıhands-on

 

30 Nisan Cumartesi (09.00-18.00)

Anterior Adeziv Restorasyonlarda Uygulama Prosedürleri

09.00-10.30

Anterior  Direk Adeziv Restorasyonlarda Operatif Uygulama Prosedürleri

 • Mine ve dentinde preparasyon hazırlığı
 • Vaka farklılıklarında preparasyon teknikleri ve frezler
 • Restorasyona komşu yumuşak dokuların düzenlenmesi
 • Mock-up ve Silikon index uygulama

Kahve Arası 10.30-11.00

Anterior Direk Adeziv Restorasyonlarda Restoratif Uygulama Prosedürleri

 • Aproksimal kontak oluşturma ve matriks teknikleri
 • Polikromatik restoratif materyaller ile tabakalı uygulama
 • Şekil verme / morfolojik özelliklerin uygulanması
 • Bitirme ve cila işlemlerinde teknikler ve enstrümanlar

Öğle Arası 12.00-13.00

•      Fiber post ve fiber destekli adeziv uygulamalar

Kahve Arası 15.30-16.00

 • Çeşitli boyutlarda III, IV ve V.sınıf kavitelerde,diastemalardareshaping,köşe kırıklarında direk kompozit restorasyon ve kompozit vener uygulamalarıhands-on
 • Çürüksüz sert doku kayıplarında, hands-on

 

27Mayıs Cuma (14.00-18.00)

Posterior İndirek Adeziv Restorasyonlar

14.00-15.30

 • Indirek adeziv restorasyon yapımında kullanılan  materyaller. Ölçü materyalleri, geçici restorasyon materyalleri, kompozit esaslı indirek materyaller, seramikler ve CAD-CAM materyalleri(hibrit kompozitler ve seramikler)

Kahve Arası 15.30-16.00

 

 • Posterior CAD/CAM uygulamaları
 • ölçü,restorasyon ve dijital workflow
 • Endo-kuron restorasyonlar (fiber-post uygulamaları)

 

28 Mayıs Cumartesi (09.00-18.00)

Posterior İndirek Adeziv Restorasyonlarda Uygulama Prosedürleri

09.00-10.30

 • Kompozit ve seramik inley/onleylerin preparasyon tekniklerindeki farklılıklar
 • Indirek adeziv restorayonlarda renk seçimi
 • Laboratuvar ile komünikasyon

Kahve Arası 10.30-11.00

Posterior İndirek Adeziv Restorasyonlarda Operatif Uygulama Prosedürleri

 • Kompozit inley/onleylerin preparasyonları,preparasyon sırasında kullanılan frezler
 • Modifiye indirek restorasyon kaviteleri
 • Overlay restorasyonlar

Öğle Arası 12.00-13.00

Posterior İndirek Adeziv Restorasyonlarda Restoratif Uygulama Prosedürleri

 • İndirek restorasyonlarda direk-semidirek teknik ile yapım aşamaları
 • İndirek kompozit materyallerin polimerizasyon teknikleri

Kahve Arası 15.00-15.30

 • İndirek restorasyonlarda adeziv simantasyon
 • Inley-onley kavite preparasyonu, kompozit inley yapımı ve adeziv simantasyon hands-on

 

10 Haziran Cuma (14.00-18.00)

A’dan Z’ye Seramik Lamina Venerler

14.00-15.30

Seramik Lamina Vener Restorasyon Öncesi Temel Prensipler

 • Gülüş Tasarımı, dijital gülüş tasarımı
 • Seramik lamina vener endikasyon ve kontrendikasyonları
 • Hasta-hekim ilişkisi
 • Wax-up, Mock-up, model analizleri

Kahve Arası 15.30-16.00

Seramik Lamina Vener Restorasyonlarda Operatif Uygulama Prosedürleri

 • Seramik lamina vener preparasyon frezleri
 • Farklı endikasyon durumlarında vener preparasyonu ve preparasyon hataları
 • Seramik lamina vener preparasyonuhands-on

 

11 Haziran Cumartesi (09.00-18.00)

A’dan Z’ye Seramik Lamina Venerler

09.00-10.30

 • Seramik lamina venerlerde ölçü ve geçici restorasyonlar
 • Seramik lamina venerlerde labaratuvar aşamaları

Kahve Arası 10.30-11.00

 • Seramik lamina venerlerin prova aşamaları

Öğle Arası 12.00-13.00

 • Seramik lamina venerlerde simantasyon, bitim ve cila hands- on workshop
 • Adeziv restorasyonların prognozunda recall ve hasta-hekim kooperasyonu

Kahve Arası 15.00-15.30

 • Yetkinlik Geliştirme  Programı Sınavı
 • Bilgi

  Etkinlik No : YGP ARD 001
  Etkinlik Türü : Yetkinlik Geliştirme Programı
  Etkinlik Alanı : Restoratif Tedavi

 • Zaman

  TARİHLER SAATLER
  15 Nisan 2016 14.00-18.00
  16 Nisan 2016 09.00-18.00
  29 Nisan 2016 14.00-18.00
  30 Nisan 2016 09.00-18.00
  27 Mayıs 2016 14.00-18.00
  28 Mayıs 2016 09.00-18.00
  10 Haziran 2016 14.00-18.00
  11 Haziran 2016 09.00-18.00

   

 • Yer

  ANKARA
  Kızılırmak Mah. 1446. Cad. Alternatif İş Merkezi No:12/38 Çukurambar - Çankaya/ANKARA

 • Ücret

    1.Hafta 2.Hafta 3.Hafta 4.Hafta Toplam
  TDB Üyesi 500TL 500TL 500TL 500TL 2000TL
  TDB Üyesi Değil 750TL 750TL 750TL 750TL 3000TL
  Yeni Mezun * 250TL 250TL 250TL 250TL 1000TL
  * 2011 - sonrasi mezunu ve TDB  uyesi olmak