TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB Akademi - Oda Etkinlikleri (TDBA-OE)
Akademi Urfa (TDBA-OE 008)
 • 19.02.2016
 • 2,235

Anterior Dişlerde ve Anterior İmplantlarda Estetik (TDBA-OE URFA 001)

 

 

Restoratif dişhekimliğinde amaç dişsiz alanların diş benzeri malzemeler ile doldurularak hastalara kaybedilen estetik fonasyon ve fonksiyonu geri kazandırmaktır. Bu amaçla uzun yıllardır dişsiz boşluğu restore etmek amacıyla komşu destek dişler kullanılmıştır. Son yıllarda dental implantların gelişmesi ile restoratif amaç şekil değiştirmeye başlamış ve koruyucu dental tedavi konseptlerine uygun olarak bu boşluk alanların tedavisinde implantlar sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır. Bu yüzden implant destekli protetik restorasyonlar dişhekimliği pratiğinde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Ancak doğal diş ve implant arasındaki gerek materyal gerekse doku cevabı açısından farklılıklar olması dolayısıyla restoratif felsefede bir takım değişiklikler görülmektedir. Bu bölümde restoratif dişhekimliğinde implant ve doğal dişlerin destek olarak kullanıldığı vakalarda planlama, materyal, okluzyon ve desteklik kriterleri gibi faktörlerin farklılıkları tartışılacaktır. Ayrıca implant destekli protetik restorasyonların sınıflaması yapılarak implant destekli sabit protetik restorasyonlarda dişsiz boşluğun yeri ve miktarına göre vakalardaki protetik uygulama basamakları tartışılacaktır. Bu aşamalar ikinci cerrahi safhadan itibaren başlayarak protezin hastaya teslimine kadar olan süreçteki tüm tedavi basamaklarını içermektedir.

 • Bilgi

  Etkinlik No : TDBA-OE URFA 001
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Oda Etkinlikleri
  Etkinlik Alanı : Protez

 • Zaman

  TARİH 19 Mart 2016
  SAAT 13.00-15.00 Konferans
    15.00-15.30 İkram
    15.30-17.00 Konferans

 • Yer

  Nevali Otel
  Abide Park Kavşağı, 63000 Merkez/Şanlıurfa

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.

  Kayıt ZORUNLUDUR