TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
ETKİNLİK ARŞİVİ 2017

 
  Etkinlik Türü Etkinlik Konusu Etkinlik Alanı Başlama Tarihi Yer
# TDB Akademi - Burda Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon,Komplikasyon ve Çözümleri 09.02.2017 Bursa AkademikOdalar Birliği Zemin Kat Ortak Toplantı Salonu
# TDB Akademi - Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Antibiyotik Kullanımı 17.02.2017 Zonguldak Dişhekimleri Odası
# TDB Aakademi - Diyarbakır Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Greftsiz İmplantoloji
Korkusuz Dişhekimliği
18.02.2017 Diyarbakır Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri 22.02.2017 Adana Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar 24.02.2017 Adana Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Üstü İmplant Üstü Protez 25.02.2017 Antalya(Alanya)
# TDB Akademi - Eskişehir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Direkt Anterior Estetik Kompozit Restorasyonlar: Materyal Seçimi ve Güncel Uygulama Teknikleri 25.02.2017 Hilly Otel-Eskişehir
# TDB Akademi - Kayseri Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Greftsiz İmplantoloji 25.02.2017 Kayseri Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Çanakkale Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Porselen Laminalar 25.02.2017 Çanak Otel- Çanakkale
# TDB Akademi - Edirne Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplantolojiye Giriş Teşhis ve Planlama Dişhekimi-Hasta İlişkilerinin Psikolojisi 26.02.2017 Edirne Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Elazığ Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri 01.03.2017 Elazığ Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi- Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar 03.03.2017 Antalya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi -Bursa Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Güncel Teknik Ve Materyaller İle Kemik Rejenerasyonu 03.03.2017 Bursa Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Mersin Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Oklüzyon 04.03.2017 Mersin Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Diyarbakır Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Endodontide Son Dönem Tedavi Yöntemleri (Rejeneratif Endodontik Tedaviler gibi) ve Malzemeleri 04.03.2017 Diyarbakır Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Her Açıdan İmplant : Quattrofix 04.03.2017 İzmir Dişhekimleri Odası
# TDB AKademi - Manisa Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Kanal Dolgu Maddeleri 04.03.2017 Manisa Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Şanlıurfa Dişhekimleri Odası Bilimsel Etlinliği Otojen Sert ve Yumuşak Doku Ougmentasyonu 05.03.2017 Şanlıurfa Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Gaziantep Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplantolojide Estetiği Etkileyen Faktörler, İmplant Seçimi, Cerrahi Teknik,Protetik Planlama,
Abutment Seçimi
08.03.2017 Gaziantep Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kayseri Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Çocuklarda Risk Faktörleri ve Koruyucu Uygulamalar
Kanser mi? Selim Tümör mü? Prekanseröz Lezyonlar
09.03.2017 Kayseri Dişhekimleri Odası
# TDB Aydın Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Malpraktis ve Yasal Sorumluluklar 10.03.2017 Aydın Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler 10.03.2017 TDB Akademi Toplantı Salonu- Ankara
# TDB Akademi - Sivas Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Anterior Dişlerde ve Anterior İmplantlarda Estetik 11.03.2017 Sivas Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Gaziantep Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Endodontide Sorunlar ve Çıkış Yolları 11.03.2017 Gaziantep Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Sakarya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Gülüş Tasarımı ve Laminate Veneerler 11.03.2017 Sakarya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplantın Yaşı yok, Köprüden Önce Son Çıkış 11.03.2017 Adana Dişhekimleri Odası
# Konferans Endodontide Sorunlar ve Çıkış Yolları 12.03.2017 Gaziantep Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Erken Dönem Endodontik Tedaviler 14.03.2017 Antalya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Trabzon Dişhekimlei Odası Bilimsel Etkinliği Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar 17.03.2017 Trabzon Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Oral Radyoloji:Dijital Dişhekimliği 18.03.2017 Adana Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi Eskişehir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Endodontik Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar 18.03.2017 Eskişehir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi -Kocaeli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Posterior Bölge Tedavilerinde Yeni Çözüm Önerileri & Açılı İmplantlar 18.03.2017 Kocaeli Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Endodonti:Endodontik Tedavide Kalite Klavuzu:Başarı Ve Başarısızlığın Etyolojisi 21.03.2017 Antalya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Diyarbakır Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Seramik Uygulamalarında Materyal Seçimleri ve Preparasyon 25.03.2017 Diyarbakır Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi- Edirne Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplantolojide Cerrahi ve Materyal Seçimi İmplantoloji Pratiği 26.03.2017 Edirne Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kocaeli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Yardımcı Personel Eğitimi 26.03.2017 Kocaeli Dişhekimleri Odası
# Tdb Akademi - Uşak Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Muayenehanede Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları 26.03.2017 Uşak Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri 29.03.2017 İzmir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi -İzmir Dişhekimleri Odası Implant Uygulamalarında Erken ve Geç Dönem Komplikasyonlar Ve Çözüm Önerileri 31.03.2017 İzmir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Rejeneratif Yaklaşımlar Sondan Başa İmmediat Çözümler 01.04.2017 Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Sert&Yumuşak Doku Yönetiminde Güvenli Limitleri Artırabilmek: Rejeneratif Çözümler 07.04.2017 Adana Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Denizli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmmediyat İmplant Tedavisinde Spesifik Yaklaşımlar 07.04.2017 Denizli Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Malatya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler 07.04.2017 Malatya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Aydın Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Çocuklarda Risk Faktörleri ve Koruyucu Uygulamalar 08.04.2017 Aydın Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Gaziantep Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Dişhekimliğinde Obozite Diyabetli Hastalara Yaklaşım 08.04.2017 Gaziantep Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi -Isparta Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Dental İmplantolojide Tomografi 08.04.2017 Isparta Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi -Sakarya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Kök Kanal Tedavisi Bildiklerimiz Yapmadıklarımız 08.04.2017 Sakarya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi _ Erzurum Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Tedavisi Sonrası Periyodik Kontrollerin Önemi ve Periimplantitis Olgularında Tedavi Secenekleri 09.04.2017 Erzurum Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi _Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri 12.04.2017 TDB Akademi Toplantı Salonu- Ankara
# TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Dental İmplantların Yüzey Özelliklerinin Ve Kemik Greftlerinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi 15.04.2017 Adana Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Çanakkale Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Total Protezler 15.04.2017 Çanak Otel- Çanakkale
# TDB Akademi - Elazığ Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Maksillanın Mahseni
Altı Üstü İmplant Üstü Protez
15.04.2017 Elazığ Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Konya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Acil Müdehale Eğitimi 15.04.2017 Konya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Sakarya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Periodontolojide Diyot Lazer Uygulamaları 15.04.2017 Sakarya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Zonguldak Dişhekimleri Odası İnsizyon ve Sütur Teknikleri 15.04.2017 Zonguldak Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Muayenehanede Gelişebilecek Acil Durumların Etkin Yönetimi 19.04.2017 Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Ortodonti:
A) İnvisatif Sistem
B) Seri Çekim Endikasyonları ve Önlenebilir Dental Ark Bozuklukları
21.04.2017 Adana Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi- Eskişehir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinlği Malpraktis ve Yasal Sorumluluklar 22.04.2017 Eskişehir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Üstü İmplant Üstü Protez 22.04.2017 Antalya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi -Gaziantep Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar 22.04.2017 Gaziantep Dişhekimleri Odası
# Konferans Lazer 22.04.2017 Trabzon Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Balıkesir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Total Dişsiz Vakaların İmplant Destekli Rehabilitasyonunda İmmediyat Uyglulamalar : “All on 4TM Konsepti” 28.04.2017 Balıkesir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Balıkesir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Endodontik Tedavilerde Güncel Yaklaşımlar 29.04.2017 Balıkesir Dişhekimleri Odası
# TDB AKademi - Manisa Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Endodontide İlaç Kullanımı ve Anestezi(Endodontide değişen doğrular ve çelişkiler) 29.04.2017 Manisa Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Tam Dişsiz Çenelerde, Gecikmiş Ve İmmediat İmplant Yükleme Protokollerinin Cerrahi Açıdan Kıyaslanması 29.04.2017 TDB Akademi Toplantı Salonu- Ankara
# TDB Akademi -İzmir Dişhekimleri Odası Dental İmplantların Yüzey Özelliklerinin Ve Kemik Greftlerinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi. 29.04.2017 İzmir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kocaeli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Preperasyondan Simantasyona Lamina 29.04.2017 Kocaeli Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi- Sakarya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Periodontal Tedavide Sistemik İlaç Kullanımı 03.05.2017 Sakarya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Denizli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Anterior Diastemaların Kompozit Restoratif Düzenlemeleri 04.05.2017 Denizli Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Samsun Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Dental İmplantların Yüzey Özelliklerinin Ve Kemik Greftlerinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi 06.05.2017 Samsun Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Gaziantep Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Dişhekimliğinde Estetik Kompozit Dolgular 06.05.2017 Gaziantep Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Zonguldak Dişhekimleri Odası Maksillanın Mahseni 06.05.2017 Zonguldak Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Denizli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Mix Dentisyonda Dikkat Edilmesi Gerekenler 06.05.2017 Denizli Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Balıkesir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Porselen Laminaler 07.05.2017 Balıkesir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği A`dan Z`ye Kompozit 10.05.2017 Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Samsun Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri 10.05.2017 Samsun Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Aydın Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri 12.05.2017 Aydın Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kayseri Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Planlama, ve Estetik
İmplant Üstü Protezlerde İyi Bir Estetik İçin Yapılması Gerekenler
Diş Hekimliğinde Travmatik Yaralanmalar ve Tedavi Seçenekleri
12.05.2017 Kayseri Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Sivas Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Direkt Posterior Kompozit Restorasyonlar :Materyel Seçimi ve Güncel Uygulama Teknikleri
Anterior Kırık Dişlerde Estetik Ve Restoratif Yaklaşım
13.05.2017 Sivas Termal Hotel/SİVAS
# TDB AKademi - Manisa Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Diş Enfeksiyonları, Apselerin Tedavisi ve Acil Yaklaşımlar 13.05.2017 Manisa Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Asistan Eğitimi  14.05.2017 Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Erzurum Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Greftsiz İmplantoloji
Korkusuz Dişhekimliği
14.05.2017 Erzurum Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler 15.05.2017 İzmir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Cerrahisinde Kemik Ogmentasyon İşlemleri: Klinik Endikasyonlar, Tedavi Sürecinde Zamanlama, Cerrahi Teknikler ve Kanıta Dayalı Sonuçlar 16.05.2017 TDB Akademi Toplantı Salonu- Ankara
# TDB Akademi - İstanbul Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Uygulamalarında Sert&Yumuşak Doku Manüplasyonları 16.05.2017 İstanbul Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi _ Mersin Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerdeki Başarısızlık Nedenleri ve Çözüm Önerileri 20.05.2017 Mersin Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Diyarbakır Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Restoratif Dolgu Materyalleri ve Anterior Bölgede Uygulama Teknikleri 20.05.2017 Diyarbakır Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi Trabzon Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Lazer 22.05.2017 Trabzon Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Eskişehir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Dental İmplantların Yüzey Özelliklerinin Ve Kemik Greftlerinin Biyolojik Olarak Değerlendirilmesi. 27.05.2017 Eskişehir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Denizli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Laminate Restorasyonlar 27.05.2017 Denizli Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Tam Dişsiz Çenelerde, Gecikmiş Ve İmmediat İmplant Yükleme Protokollerinin Cerrahi Açıdan Kıyaslanması 27.05.2017 Antalya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - İstanbul Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Total Dişsiz Hastalarda All-On-Four Tekniği: Cerrahi Ve Protetik Aşamaları 30.05.2017 İstanbul Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Balıkesir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplantolojide Erken Yükleme ve İmmediat Yükleme 03.06.2017 Balıkesir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Tekirdağ Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Anterior Estetik Restorasyonla,Porselen Lamine Venerler 03.06.2017 Tekirdağ Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Protez: Gülüş Tasarımı 08.06.2017 Adana Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Çanakkale Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Posterior, Anterior Kompozit Restorasyon 10.06.2017 Çanakkale Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler 16.06.2017 Antalya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler 30.06.2017 Antalya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Balıkesir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Porselen Laminaler 07.07.2017 Balıkesir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Konya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Anterior Kompozit 08.07.2017 Konya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Elazığ Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Lamina 30.07.2017 Elazığ Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Samsun Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar 15.09.2017 Samsun Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Edirne Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Greftsiz İmplantoloji Korkusuz Dişhekimliği 16.09.2017 Hilly Otel-Edirne
# TDB Akademi - Kahramanmaraş Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplantolojide 4. Boyut. 16.09.2017 Clarion Otel- Kahramanmaraş
# TDB Akademi - Sivas Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Periodontal Estetik Cerrahi 16.09.2017 Sivas Büyük Otel
# TDB Akademi- Ankara Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Sert Doku Yetmezliğinde Alternatif Uygulamalar& A-Prf Uygulamaları 29.09.2017 TDB Akademi Toplantı Salonu- Ankara
# TDB Akademi - Malatya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Bir Günde İmplant Uygulamalarında Güncel Yaklaşımlar 29.09.2017 Malatya Dişhekimleri Odası
# Meslek İçi Eğitim Kursu Oral İmplantoloji Programı Meslek İçi Eğitim Kursu 29.09.2017 TDB Akademi Toplantı Salonu- Ankara
# TDB Akademi - Kayseri Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Çevresi Yumuşak Dokunuşlar 30.09.2017 Holiday Inn- Kayseri
# TDB Akademi - Şanlıurfa Dişhekimleri Odası Bilimsel Etlinliği Lazer Kullanımı (Cerrahi ve Estetik) 01.10.2017 Şanlıurfa Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kocaeli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplantın Başarısında Yumuşak Doku ve Protetik Yapının Önemi 07.10.2017 Kocaeli Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kayseri Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Gecikmiş  Yüklemeye Karşı  İmmediat Yükleme 07.10.2017 Kayseri Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Altı Üstü İmplant Üstü Protez Rejeneratif Yaklaşımlar 14.10.2017 Adana Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Edirne Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler 21.10.2017 Edirne Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Isparta Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Anterior Dişlerde Estetik Restorasyonlar ve Renk Seçimi 21.10.2017 Isparta Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Konya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Laminate Protezler 21.10.2017 Konya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Malatya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Gecikmiş  Yüklemeye Karşı  İmmediat Yükleme 21.10.2017 Malatya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi -Çanakkale Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler 22.10.2017 Çanakkale Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi- Uşak Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Periodontitis ve Peri-İmplantitis İlişkisi 22.10.2017 Uşak Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - İstanbul Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri 25.10.2017 İstanbul Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Denizli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Dokulara Saygı Ve Manipülasyonlar Köprüden Önce Son Çıkış 28.10.2017 Denizli Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Diyarbakır Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplantolojide 4. Boyut 04.11.2017 Diyarbakır Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Cerrahisinde Kemik Ogmentasyon İşlemleri: Klinik Endikasyonlar, Tedavi Sürecinde Zamanlama, Cerrahi Teknikler ve Kanıta Dayalı Sonuçlar 07.11.2017 Antalya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Denizli Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri 08.11.2017 Denizli Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Isparta Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği PeriodontitisliHastalarda Tedavi Yaklaşımları ve Periodontitis- Periimplantitis 10.11.2017 Isparta Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Kayseri Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Çevresi Yumuşak Dokunuşlar 11.11.2017 Kayseri Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Çevresi Yumuşak Doku Yönetimi 17.11.2017 Antalya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Hatay Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği 3 Oturumlu Kompozit Konulu Seminer 18.11.2017 Hatay Dişhekimlei Odası
# TDB Akademi - Konya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Gecikmiş  Yüklemeye Karşı  İmmediat Yükleme 18.11.2017 Konya Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Elazığ Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Rubber Dam 22.11.2017 Elazığ Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi -Eskişehir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri 22.11.2017 Eskişehir Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Şanlıurfa Dişhekimleri Odası Bilimsel Etlinliği A) Tomografi Eğitimi
B) Periimplantitis
25.11.2017 Şanlıurfa Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Sivas Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklaerla Estetik Çözümler 03.12.2017 Sivas Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Mersin Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Rejeneratif Yaklaşımlar
İmplantın Yaşı Yok
09.12.2017 Mersin Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Gaziantep Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler 15.12.2017 Gaziantep Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Tekirdağ Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Apeksi Kapanmamış Geniş Süreli Dişlerin Tedavisi, Derin Çürüklü Süt Dişlerine Yaklaşımı 16.12.2017 Tekirdağ Dişhekimleri Odası
# Tdb Akademi - Uşak Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği Tam Seramik Restorasyonlarda Güncel Uygulamalar 17.12.2017 Uşak Dişhekimleri Odası
# TDB Akademi - Antalya Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri 20.12.2017 Antalya Dişhekimleri Odası