TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU SONA ERDİ
  • 24.05.2016
  • 1,429

18 Mayıs 2016 tarihinde başlayan TDB 22.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu, 21 Mayıs 2016 Cumartesi günü sona erdi.  

18-20 Mayıs 2016 tarihleri arasında Meslek Sorunları Sempozyumu içerisinde oluşturulan ‘Aile Dişhekimliği’, ‘Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları’ ile  ‘Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Hizmet Sunumu Stratejisi’ Çalışma Grupları, yoğun bir çalışma sürecinin ardından kendi alanlarındaki konuları tüm boyutlarıyla ele alarak,  hazırladıkları raporlarla dişhekimliğinin geleceğinin yol haritasını çıkardılar.

Çalışma gruplarının değerlendirmelerinden oluşan raporlar, 21 Mayıs 2016 tarihli TDB MYK-Oda Yöneticileri Toplantısında görüşüldü.

Sempozyum sonunda bir sonuç bildirgesi yayınlandı.

***

TDB 22. ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU
 (18-21 Mayıs 2016 / İzmir)

SONUÇ BİLDİRGESİ

Ülkemiz ve içinde yaşamış olduğumuz coğrafya her zamankinden daha zorlu bir dönemden geçmektedir. Son zamanlarda yaşanan laiklik ve başkanlık sistemi tartışmaları da ülkemizdeki kutuplaşmanın artmasına sebep olmaktadır. Terör yüzünden yitirilen canlarımız ve bu nedenle oluşan toplumsal gerginliğin sonucunda oluşan belirsizlik ortamının sona erdirilmesi için yeterli önlemleri alamayan iktidarların yaratmış olduğu siyasi istikrarsızlık yüzünden mutlu, huzurlu ve barış içinde bir yaşam sürdürmek mümkün olamamaktadır.

Son dönemde mesleğimizde yaşanan en önemli sıkıntılara baktığımızda ise;

Sağlık hizmeti sunduğumuz birimlerimizin fiziki, tıbbi ve teknik koşullarını belirleyen ve herhangi bir değişiklik ihtiyacı yok iken 16 ay önce meslek örgütü olarak karşı çıkmamıza rağmen yayınlanan yönetmelikle yeni bir sağlık kuruluşu açmak neredeyse imkansızlaşmakta, var olan sağlık kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmeleri zorlaşmaktadır. Daha önce uygulamada yaşanan sıkıntılar nedeni ile uygulaması üç kez ertelenen yönetmeliğin bu hali İle 1 Haziran 2016’dan sonra denetleme ve yaptırımlarının uygulanmaya konulması meslektaşlarımız arasında tedirginliğe ve telafisi olmayan zararlara neden olacaktır.

Dişhekimliği fakültelerinde oluşturulan yeni müfredat programı (ÇEP) ile dişhekimliği mesleğinin geleceği tehlikeye atılmaktadır. Dişhekimlerinin çalışma alanlarının daraltılmaya çalışıldığını üzülerek ve endişeyle takip ediyoruz. Yeni mezun olacak meslektaşlarımızın mesleki yetkinlik ve yeterliliklerinin azaltılmasını kabul etmiyor ve dişhekimlerinin uluslararası diploma denkliğini tehlikeye atacak bu girişimi onaylamıyoruz.

Sağlık Bakanlığının 26 Nisan 2016 tarihinde yayınladığı genelge ile bir kez daha hastalarımızın tüm bilgilerinin gönderilmesini istemektedir. Amacı belli olmayan ve bu nedenle ölçülülük esasına uymayan ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa göre oluşturulması gereken kurul henüz oluşturulmamışken ve hazırlanması gereken yönetmelik henüz hazırlanmamışken hasta bilgilerinin istenilmesi doğru değildir. O nedenle; bir kez daha tekrarlıyor ve diyoruz ki; hastalarımızın sırlarını saklamak biz hekimlerin yükümlülüğündedir. Bundan dolayı; hasta bilgilerinin saklanması konusunda yeterli güvenlik önlemleri alınmadan “HASTALARIMIZIN BİLGİLERİNİ PAYLAŞMAYACAĞIZ”.

TDB 22. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi içerisinde yaptığımız Başkanlar Konseyi Toplantısında mesleğimizi ve meslektaşlarımızın sorunlarını ve çözüm önerilerimizi tartıştık. Meslek sorunlarımızla ilgili Çalışma Gruplarının hazırladığı ve Dişhekimleri Oda Başkanlarıyla son şekli verilen Aile Dişhekimliği, Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Hizmet Sunumu Stratejisi ve Sağlık Turizmi ve Ağız Diş Sağlığı Hizmetlerine Yansımaları Çalışma Gruplarının raporlarını; karar vericiler olan ilgili Bakanlıklara sunacağız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ

ADANA DİŞHEKİMLERİ ODASI

İZMİR DİŞHEKİMLERİ ODASI

ANKARA DİŞHEKİMLERİ ODASI

KAHRAMANMARAŞ DİŞHEKİMLERİ ODASI

ANTALYA DİŞHEKİMLERİ ODASI

KAYSERİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

AYDIN DİŞHEKİMLERİ ODASI

KOCAELİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

BALIKESİR DİŞHEKİMLERİ ODASI

KONYA DİŞHEKİMLERİ ODASI

BURSA DİŞHEKİMLERİ ODASI

MALATYA DİŞHEKİMLERİ ODASI

ÇANAKKALE DİŞHEKİMLERİ ODASI

MANİSA DİŞHEKİMLERİ ODASI

DENİZLİ DİŞHEKİMLERİ ODASI

MERSİN DİŞHEKİMLERİ ODASI

DİYARBAKIR DİŞHEKİMLERİ ODASI

MUĞLA DİŞHEKİMLERİ ODASI

EDİRNE DİŞHEKİMLERİ ODASI

SAKARYA DİŞHEKİMLERİ ODASI

ELAZIĞ DİŞHEKİMLERİ ODASI

SAMSUN DİŞHEKİMLERİ ODASI

ERZURUM DİŞHEKİMLERİ ODASI

SİVAS DİŞHEKİMLERİ ODASI

ESKİŞEHİR DİŞHEKİMLERİ ODASI

ŞANLIURFA DİŞHEKİMLERİ ODASI

GAZİANTEP DİŞHEKİMLERİ ODASI

TEKİRDAĞ DİŞHEKİMLERİ ODASI

HATAY DİŞHEKİMLERİ ODASI

TRABZON DİŞHEKİMLERİ ODASI

ISPARTA DİŞHEKİMLERİ ODASI

UŞAK DİŞHEKİMLERİ ODASI

İSTANBUL DİŞHEKİMLERİ ODASI

ZONGULDAK  DİŞHEKİMLERİ ODASI