TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
HABER ARŞİVİ 2016

 
  Adı Tarihi Okunma Sayısı
# TDB AKADEMİ YÖNETİM KURULU TOPLANDI 18.02.2016 2,775
# TDB AKADEMİ - ODA ETKİNLİKLERİMİZ BAŞLADI 18.02.2016 2,175
# TDB AKADEMİ - ODA ETKİNLİĞİ 15 SUBAT`TA KAYSERİDE YAPILDI 18.02.2016 2,056
# TDB AKADEMİ - ODA ETKİNLİĞİ 27 ŞUBAT`TA ADANA`DA... 18.02.2016 1,994
# 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ`NÜ TDB AKADEMİ`DE KUTLUYORUZ... 18.02.2016 1,985
# YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI BAŞLIYOR. 18.02.2016 2,090
# 11 MART`TA ORAL İMPLANTOLOJİ TEMEL YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI BAŞLIYOR. 18.02.2016 2,288
# TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ 19-22 MAYIS 2016`DA İZMİR`DE... 18.02.2016 2,090
# TDB AKADEMİ HASTA OKULU’NDA
`Tip I Diyabet ve Ağız - Diş Sağlığı İlişkisi` ELE ALINACAK
21.03.2016 1,744
# TDB AKADEMİ KONFERANS
`Muayenehane Pratiğinde Mekanik Travmalar ve Oral Kanser İlişkisi`
22.03.2016 1,903
# TDB AKADEMİ HASTA OKULU’NDA
`Tip I Diyabet ve Ağız - Diş Sağlığı İlişkisi` ELE ALINDI
22.03.2016 1,850
# TDB AKADEMİ YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI
‘Adeziv Restoratif Dişhekimliği’
23.03.2016 2,339
# TDB AKADEMİ-ODA ETKİNLİĞİ Uşak Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği 29.03.2016 1,825
# TDB AKADEMİ-KONFERANS
‘Muayenehane Pratiğinde Mekanik Travmalar ve Oral Kanser İlişkisi’
31.03.2016 1,886
# TDB AKADEMİ-HASTA OKULU `Tip II Diyabet ve Ağız - Diş Sağlığı İlişkisi` 01.04.2016 1,704
# TDB AKADEMİ-YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI
‘Oral İmplantoloji Eğitiminin 2.Modülü Gerçekleştirildi`
04.04.2016 2,218
# TDB AKADEMİ-KONFERANS - `Muayenehanede Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları ` 04.04.2016 1,776
# TDB AKADEMİ-HASTA OKULU
`Tip II Diyabet ve Ağız - Diş Sağlığı İlişkisi` Ele Alındı
05.04.2016 1,947
# TDB AKADEMİ-KONFERANS -Tamamen Dişsiz Ağızlarda Güncel Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır? 08.04.2016 1,925
# TDB AKADEMİ ‘Muayenehanede Enfeksiyon Kontrol Uygulamaları’
Konulu Konferans Gerçekleştirildi
12.04.2016 1,815
# TDB AKADEMİ-HASTA OKULU
Göğüs Hastalıkları ve Ağız -Diş Sağlığı İlişkisi
13.04.2016 1,723
# TDB AKADEMİ ‘Tamamen Dişsiz Ağızlarda Güncel Tedavi Yaklaşımı Nasıl Olmalıdır?‘
Konulu Konferans Gerçekleştirildi
14.04.2016 1,837
# TDB AKADEMİ
Renk Analizi ve Fonksiyonel Estetik Planlama’ konulu Diş Protez Teknikeri Eğitimi
18.04.2016 1,840
# TDB AKADEMİ-HASTA OKULU
‘Göğüs Hastalıkları ve Ağız - Diş Sağlığı İlişkisi` Ele Alındı
20.04.2016 1,788
# TDB AKADEMİ-KONFERANS 22.04.2016 1,952
# TDB AKADEMİ-KONFERANS
Perapikal Mikrocerrahi
22.04.2016 2,012
# TDB AKADEMİ `Hangi Diş Macunu? Ne Zaman? Ne İçin?`
Konulu Konferans Gerçekleştirildi
26.04.2016 1,808
# TDB AKADEMİ - DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ EĞİTİMLERİ
‘Renk Analizi ve Fonksiyonel Estetik Planlama’
Konulu Eğitim Gerçekleştirildi
27.04.2016 2,096
# TDB AKADEMİ-KONFERANS
Meslek Birliği Neden Önemlidir?
28.04.2016 1,823
# TDB AKADEMİ ‘Periapikal Mikrocerrahi’ Konulu Konferans Gerçekleştirildi 28.04.2016 1,841
# TDB AKADEMİ
‘Meslek Birliği Neden Önemli?’ Konulu Konferans Gerçekleştirildi
03.05.2016 1,884
# TDB AKADEMİ-KONFERANS
`kök Kanalı Tedavisi: Bildiklerimiz, Yapmadıklarımız`
09.05.2016 1,710
# TDB AKADEMİ-YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI
‘Oral İmplantoloji Temel Eğitiminin Üçüncü ve Son Modülü Gerçekleştirildi`
10.05.2016 1,927
# TDB AKADEMİ `Kök Kanalı Tedavisi : Bildiklerimiz, Yapmadıklarımız...`
​Konulu Konferans Gerçekleştirildi
13.05.2016 1,765
# TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ HAZIRLIKLARI TAMAMLANDI
Bilim ve Teknoloji Şölenine Davetlisiniz...
23.05.2016 1,800
# TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU BAŞLADI
23.05.2016 1,791
# TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ BAŞLADI 23.05.2016 2,101
# TDB AKADEMİ-KONFERANS 23.05.2016 1,559
# TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
MESLEK SORUNLARI SEMPOZYUMU SONA ERDİ
24.05.2016 1,785
# ‘Periodontal Doku Yıkımı Olan Hastaların Tedavi Sürecinin Muayenehane Pratiğinde Yönetimi’
Konferansı Gerçekleştirildi
26.05.2016 1,821
# TDB 22.ULUSLARARASI DİŞHEKİMLİĞİ KONGRESİ
SONA ERDİ
26.05.2016 2,464
# TDB AKADEMİ - UYGULAMALI KURS
İnsizyon ve Sutür
30.05.2016 1,682
# TDB AKADEMİ HASTA OKULU
kardiyovasküler Hastalıklar-Ağız -Diş Sağlığı İlişkisi
30.05.2016 1,575
# TDB AKADEMİ-HASTA OKULU
‘Kardiyovasküler Hastalıklar ve Ağız Diş Sağlığı İlişkisi’ Ele Alındı
31.05.2016 1,760
# TDB AKADEMİ-UYGULAMALI KURSLAR
Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide İzlenen Anotomik Oluşumlar
31.05.2016 1,690
# TDB AKADEMİ-UYGULAMALI KURSLAR `İnsizyon ve Sutür` Kursu Yapıldı 06.06.2016 1,965
# TDB AKADEMİ-UYGULAMALI KURSLAR
`Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide İzlenen Anatomik Oluşumlar` Kursu Yapıldı
06.06.2016 1,949
# TDB AKADEMİ-KONFERANSLAR
Hamile ve Çocuklarda Anestezi
Sistemik Hastalıklarda Lokal Anestezi Uygulaması
09.06.2016 1,678
# ‘Hamile ve Çocuklarda Anestezi`-` Sistemik Hastalıklarda Lokal Anestezi Uygulaması`
Konulu Konferanslar Gerçekleştirildi
23.06.2016 2,183
# TDB AKADEMİ UYGULAMALI KURSLAR 12.08.2016 1,779
# TDB AKADEMİ-KONFERANS
`Muayenehane ve Yasal Prosedürler`
23.08.2016 1,407
# TDB AKADEMİ - AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI TEKNİKERİ YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI BAŞLIYOR 05.09.2016 1,348
# TDB AKADEMİ - ADEZİV RESTORATİF DİŞHEKİMLİĞİ
YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI
07.09.2016 1,424
# TDB AKADEMİ ‘MUAYENEHANE VE YASAL PROSEDÜRLER’
KONULU KONFERANS GERÇEKLEŞTİRİLDİ
22.09.2016 2,199
# TDB AKADEMİ - HASTA OKULU Kanser Hastalarında Ağız - Diş Sağlığı 22.09.2016 1,360
# TDB AKADEMİ-KONFERANS
`Kanser mi? Selim Tümör mü? Prekanseröz Lezyonlar`
23.09.2016 1,216
# TDB AKADEMİ
Ağız-Diş Sağlığı Teknikeri Yetkinlik Geliştirme Programı Yapıldı
27.09.2016 1,583
# TDB AKADEMİ-HASTA OKULU
‘Kanser Hastalarında Ağız - Diş Sağlığı’ Ele Alındı
29.09.2016 1,226
# TDB AKADEMİ ‘Kanser mi? Selim Tümör mü? Prekanseröz Lezyonlar‘
Konulu Konferans Yapıldı
29.09.2016 1,230
# TDB AKADEMİ-KONFERANS ‘Amalgamın Güncel Durumu` 04.10.2016 1,065
# TDB AKADEMİ-YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI
‘Adeziv Restoratif Dişhekimliği Eğitiminin 1.Modülü Gerçekleştirildi`
04.10.2016 1,591
# TDB AKADEMİ-KONFERANS ‘Çocuklarda Sedasyon` 04.10.2016 1,219
# TDB AKADEMİ ‘Amalgamın Güncel Durumu’
Konulu Konferans Yapıldı
05.10.2016 1,572
# TDB AKADEMİ - UYGULAMALI KURSLAR
‘Gömük Diş Cerrahisi Uygulamalı Kursu’
08.10.2016 1,101
# TDB AKADEMİ
‘Çocuklarda Sedasyon’ Konulu Konferans Yapıldı
08.10.2016 1,151
# TDB AKADEMİ - UYGULAMALI KURSLAR
Gömük Diş Cerrahisi Uygulamalı Kursu Yapıldı
11.10.2016 1,205
# TDB AKADEMİ
Ağız-Diş Sağlığı Teknikeri Yetkinlik Geliştirme Programının II. Modülü Gerçekleştirildi
11.10.2016 1,267
# ‘DİŞHEKİMLİĞİNDE KLİNİK’ DERGİSİ YAYIN HAYATINDA... 11.10.2016 1,433
# TDB AKADEMİ - UYGULAMALI KURSLAR
Periodontal Estetik Cerrahi
13.10.2016 1,156
# TDB AKADEMİ-YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI Oral İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme Programı
İleri Program II.Modülü Gerçekleştirildi
19.10.2016 1,452
# TDB AKADEMİ ‘Çocuklarda Risk Faktörleri ve Koruyucu Uygulamalar`
Konulu Konferans Yapıldı
19.10.2016 1,321
# TDB AKADEMİ - DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ EĞİTİMLERİ ‘İmplant Üstü Protezlerin Laboratuvar Aşamalarında Planlama ve Dayanak Seçimi’ 26.10.2016 1,323
# TDB AKADEMİ ‘Rutin Klinik Uygulamalarda Ortodontinin Yeri’ Konulu Konferans Yapıldı 26.10.2016 1,235
# TDB AKADEMİ-YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI
‘Adeziv Restoratif Dişhekimliği Eğitiminin 2.Modülü Gerçekleştirildi`
26.10.2016 1,299
# TDB AKADEMİ ‘Total Dişsiz Ağızların Tedavisinde Sorunlar ve Çözümler’ Konulu Konferans Yapıldı 28.10.2016 1,401
# TDB AKADEMİ ‘Erken Diş Çekimi’ Konulu Konferans 2 Kasım`da Yapılacak 01.11.2016 1,163
# TDB AKADEMİ-HASTA OKULU `Engelli Hastada Ağız -Diş Sağlığı` 01.11.2016 1,297
# TDB AKADEMİ-YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMLARI ‘Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programı` BAŞLIYOR 02.11.2016 1,414
# TDB AKADEMİ ‘Erken Diş Çekimi’ Konulu Konferans Yapıldı 08.11.2016 1,853
# TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Yetkinlik Geliştirme İleri Programı Sona Erdi 08.11.2016 1,788
# TDB AKADEMİ ‘Periodontitis ve Peri-implantitis İlişkisi’ Konulu Konferans Yapıldı 17.11.2016 1,850
# TDB AKADEMİ-YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI
‘Adeziv Restoratif Dişhekimliği Eğitiminin 3.Modülü Gerçekleştirildi`
18.11.2016 2,583
# TDB AKADEMİ Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programı I.Modülü Yapıldı 28.11.2016 2,390
# TDB AKADEMİ
‘Oral Premalign Lezyonların Erken Tanı Yöntemleri’ Konulu Konferans Yapıldı
03.12.2016 2,646
# TDB AKADEMİ-YETKİNLİK GELİŞTİRME PROGRAMI
‘Adeziv Restoratif Dişhekimliği Eğitiminin Dördüncü ve Son Modülü Gerçekleştirildi`
07.12.2016 2,451
# TDB AKADEMİ
‘Diyabet, Sigara ve Periodontal Sağlık’ Konulu Konferans Yapıldı
12.12.2016 1,352
# TDB AKADEMİ - DİŞ PROTEZ TEKNİKERİ EĞİTİMLERİ
‘İmplant Üstü Protezlerde Dayanakların Frezesi ve Dikkat Edilmesi Gerekenler` Konulu Eğitim Gerçekleştirildi
13.12.2016 14,757
# TDB AKADEMİ
Oral İmplantoloji Temel Yetkinlik Geliştirme Programı II.Modülü Yapıldı
16.12.2016 1,586
# TDB AKADEMİ
‘Tanıya Giden Yol : Klinik ve Radyolojik Değerlendirme’ Konulu Konferans Yapıldı
16.12.2016 1,340
# TDB AKADEMİ - UYGULAMALI KURSLAR
‘Endodontide Temel Prensipler ve Uygulamaları Kursu’ Yapıldı
22.12.2016 1,538