TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,388

Dişhekimliğinde Estetik Kompozit Dolgular


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


Dişhekimliğinde Estetik Kompozit Dolgular

Kompozit rezin materyaller özellikle estetiğin ön planda olduğu ön diş restorasyonlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. Özellikle adeziv teknolojilerdeki gelişmeler kompozit rezinlerle uzun ömürlü direkt ve indireket laminate venerlerin ve kırık diş restorasyonların yapılmasına olanak vermektedir. Günümüz kompozitleri zengin renk seçenekleri yanında, mine ve dentin dokusunun optik özelliklerini taklit etmek üzere farklı opasitelere de sahiptir. Bu konferansta materyallerdeki gelişmelerin yanında kompozit rezin uygulamalarında tabakalama tekniği anlatılacaktır. Ayrıca, kullanımları son yıllarda yaygınlaşan indirekt prefabrik kompozit laminalardan ve direkt kompozir lamina uygulamalarından söz edilecek ve klinik uygulamalara yer verilecektir.

Günümüzde dental implantların başarılarında yüzey özelliklerinin etkisi yadsınamaz. Değişik yüzey özelliklerine sahip implantlarla ilgili yapılan biyolojik çalışmaların metot ve sonuçları değerlendirilecektir.

Kemik eksikliklerinde kullanılan değişik orijinli kemik greftlerinin biyolojik olarak değerlendirilmesi ve ideal grefte günümüzdeki ürünlerin ne kadar yaklaştığı tartışılacaktır.

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Gaziantep Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Saati: 14:30-17:00 
  Tarih:  06.05.2017

 • Yer

  Gaziantep Dişhekimleri Odası

 • Ücret

  Katılım  ÜCRETSİZDİR.
  Kayıt ZORUNLUDUR.