TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,226

Ortodonti:A) İnvisatif Sistem B) Seri Çekim Endikasyonları ve Önlenebilir Dental Ark Bozuklukları


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


KORUYUCU VE DURDURUCU ORTODONTİK TEDAVİ

Günümüzde koruyucu dişhekimliği uygulamaları içinde yer alan koruyucu ortodontik tedavi yaklaşımları, maloklüzyonun ortaya çıkmadan önlenebilmesi amacını taşır. Mevcut durum değerlendirilerek ileride hatalı bir kapanışa yol açabilecek durumların kontrol altına alınması hedeflenir. Bu amaçla ciddi bir şekilde süt dişli dönemden başlayarak düzenli kontrollerle ağız hijyeni takibi yapılır, süt dişlerinin çürümesinin veya erken süt dişi kaybının önlenmesi ile  mezyodistal ark boyunun korunması sağlanır, böylece ortaya çıkabilecek ortodontik bozukluklar da büyük oranda engellenebilir.

 

Ancak koruyucu dönemde tanısı konulan maloklüzyonlar, ya da kötü alışkanlıklar söz konusu ise durdurucu ortodontik tedavi yaklaşımları ile  bunlardan kurtulmak mümkündür. Erken dönemde yani süt dişli veya karma dişlenme döneminde yapılan düzenli kontroller ve erken müdahaleler ile çene yüz gelişimini olumsuz etkileyecek etkenler ortadan kaldırılabilir ve oluşan düzensizlikler kontrol altına alınarak ideal gelişim modeline ulaşmak hedeflenir. Erken dönemde uygulanan hareketli veya sabit ortodontik aygıtlar ile bozulmuş ark formlarının, çapraz kapanışın, hatalı yutkunma modelinin ve kötü alışkanlıkların düzeltilmesi sağlanır. Gelişmekte olan bireyin yeni duruma adaptasyonu ve fizyolojik gelişim potansiyalinin de yardımı ile çoğu zaman ideali yakalamak dahi mümkün olabilmektedir. Ayrıca erken müdahalenin yaratacağı olumlu değişiklik psikolojik anlamda da değerli ve verimli bir çözümdür. Dolayısı ile her bireyin toplumsal gelişimini en iyi şekilde sürdürmesine katkıda bulunmak adına da koruyucu ve durdurucu ortodontik yaklaşımlar çok önemli bir rol üstlenmektedir.

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Adana Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Tarihi :21.04.2017
  Saati : 18.00-22.00

 • Yer

  Adana Dişhekimleri Odası

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.
  Kayıt ZORUNLUDUR.