TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 2,194

İmplant Üstü Protezlerde, Hastaya Özel Dayanaklarla Estetik Çözümler


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


 

İMPLANT ÜSTÜ PROTEZLERDE, HASTAYA ÖZEL DAYANAKLARLA ESTETİK ÇÖZÜMLER

İmplantolojide temel amaçlardan biri de yapılacak olan restorasyonun doğal dişi taklit edebiliyor olmasıdır. Anterior bölgedeki tek diş boşluklarında restorasyonu için implant tedavisi düşünülüyor ise çevre dokuları içeren 3 boyutlu bir analiz yapılmalıdır. Öncellikle sonuç restorasyonun pozisyonu ve doku eksiklikleri bir teşhis mumlamasıyla belirlenebilir. Estetik bir implant restorasyonu tüm açılardan doğal dişe benzemelidir. Bu doğal görünüm ancak implantın 3 boyutlu yani apiko koronal mezyodistal ve fasiyo lingual olarak doğru yerleştirilmesi ile sağlanabilir. Ancak cerrahi açıdan doğru yerleştirilmiş bir implantın protetik açıdan estetik beklentiyi karşılaması için kron seviyesinde doğal dişi taklit edebilecek alt yapılara sahip olması gerekir. Bu açıdan doğal dişe benze çıkış profilini elde etmek gerekir. Klasik implant tedavisinde kullanılan standart abutmentlar ile bunu elde etmek pek kolay olmayabilir. Bu durumda kişiye özel çözümleri üretmek gerekebilir. Bu amaçla sıklıkla kullanılan yöntem kişiye özel tasarım abutmentların kullanılmasıdır. Ancak bu işlem için doğru bir ölçü alınması gerekir. Ayrıca yumuşak doku çıkış profili elde temek için 2.cerrahi sonrası yumuşak doku şekillendirilme tekniklerini uygulanması da çok önemlidir. Ancak bu sayede kişiye özel tasarım bir abutment ile doğal dişe benzer estetik bir implant tedavisi sağlanabilir. Bu sunumda kişisel dayanakların implant tedavisinde kullanımı tartışılacaktır.

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Gaziantep Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Tarihi: 15.12.2017
  Saati:14.00-18.00

 • Yer

  Gaziantep Dişhekimleri Odası

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.
  Kayıt ZORUNLUDUR.