TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,324

İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar Ve Çözümleri


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


İmplant Üstü Protezlerde Simantasyon, Komplikasyonlar ve Çözümleri

İmplant diş hekimliğinin hedefleri, hastaların eksik olan dişlerinin normal kontur, konfor, estetik, konuşma yeteneğini yerine koymaktır. Bu hedefleri gerçekleştiren implant değil son restorasyondur.

Günümüzde implant uygulamaları arttıkça, implant üstü protez komplikasyonları da artmaktadır. Simante edilen üst yapılar günümüzde fazlaca tercih edilmektedir. İmplant üstü protezlerin simantasyonundaki hatalar, beraberinde pek çok klinik komplikasyonu getirmektedir. Yapılan araştırmalar periimplantitis sebeplerinin başında üst yapı protezlerinin uygun simante edilmemesini göstermektedir.

İmplant üst yapısının uzun dönem başarısındaki diğer önemli konu ise vida bağlantısının stabilitesi ve idamesidir. Ön yükleme, sürtünme ve materyalin dayanıklılığı vida bağlantısında ve stabilitesinde önemli bir rol oynamaktadır. Bir abutment vidasının birleştirdiği parçaları bir arada tutan şey; doğru sıkma momentinin vidaya uygulanması ile oluşan ön yükleme kuvveti, bu kuvveti sabit tutan mekanizma ve materyaldir. Uzun dönemde ise yüklemenin vida üzerindeki etkisi çok önemlidir. Uygun olmayan okluzal temaslar, vida gevşemesi ve vida kırığına sebep olmaktadır.

Başarılı bir implant tedavisi hedefleyen hekim, planlama aşamasından başlayarak, her aşamada bilgi ve deneyim sahibi olmalı ve tedavi süresince karşılaşacağı problemlerin, komplikasyonların ve bunların çözümlerinin bilincinde olmalıdır. Bu sunumda, implant üstü protez yapımında dikkat edilmesi gereken temel noktalar ile birlikte, protez komplikasyonları ve çözümleri literatür desteği ve klinik uygulamaları ile sunulacaktır.

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - İzmir Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

  Tarihi :29.03.2017
  Saati : 14.00-18.00

 • Yer

  İzmir Dişhekimleri Odası

 • Ücret

  Katılım ÜCRETSİZDİR.
  Kayıt ZORUNLUDUR.