TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ

KONFERANSLAR (K)
 • 1,010

Diş Enfeksiyonları Apselerin Tedavisinde Antibiyotik Kullanımı Ve Acil Müdehale


TDB Akademi, dişhekimlerinin vermekte oldukları ağız-diş sağlığı hizmetinin kalitesini yükselterek toplumun ihtiyaçlarının daha etkin bir şekilde  karşılanabilmesi için bilimsel temelli bilgi güncelleme ye ve gelişmeye imkan verecek konferanslar programlamıştır. TDB Akademi gerek konuları gerekse konuşmacıları ile geniş bir yelpazede planladığı bu konferanslarla meslektaşlarının mezuniyet sonrası meslek hayatlarında ihtiyaçları olan sürekli değişim ve gelişime katkı vermeyi hedeflemektedir.


Mesleki gelişim için düzenlenen bu konferanslara katılım ücretsiz olup kayıt zorunludur.   


Diş Enfeksiyonları Apselerin Tedavisinde Antibiyotik Kullanımı Ve Acil Müdehale

Orofasiyal bölge enfeksiyonları öncelikle odontojenik kaynakları açısından değerlendirilmelidir. Bu enfeksiyonların en yaygın nedeni dişler olup, dental tedavi yapılmaksızın uygulanan tedaviler etken ortadan kaldırılmadığı için yetersiz olmaktadır. Akut apikal apse ve perikoronit, diş kaynaklı enfeksiyonların başında olup hastaların diş hekimine başvurmasına sebep olan en önemli şikayetlerdendir. Başlangıçta dentoalveolar bölge ile sınırlı olan enfeksiyonlar, müdahele edilmediği veya gerekli tedavi uygulanmadığında daha ciddi orofasiyal bölge enfeksiyonlarına neden olabilmektedir. Klinik olarak hafif veya şiddetli ağrı, şişlik, ağız açmada kısıtlılık, lenfadenopati, baş ağrısı, halsizlik, ateş izlenebilmektedir. Diş hekimlerinin sıklıkla karşılaştığı bu enfeksiyonların acil olarak tedavi edilmesi gerekirken, müdahelede endodontik, cerrahi ve antibiyotik tedavileri birlikte değerlendirilmelidir. Antibiyotik kullanımı akılcı olmalı ve hastaların klinik ihtiyaçlarına uygun şekilde, uygun dozlarda, yeterli süre uygulanmalıdır. Yüzeyel ve minör enfeksiyonlar ampirik antibiyotik kullanımıyla birlikte insizyon ve drenaj ile başarılı bir şekilde tedavi edilebilmesine rağmen, daha ciddi enfeksiyonlarda kültür ve antibiyotik duyarlılık testi gerekebilmektedir.

 • İlgili Kişi

     0284 212 09 81
     

 • Bilgi

  Etkinlik No :
  Etkinlik Türü : TDB Akademi - Edirne Dişhekimleri Odası Bilimsel Etkinliği
  Etkinlik Alanı :

 • Zaman

 • Yer

  Edirne Dişhekimleri Odasından Bilgi Alınız...

 • Ücret