TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
‘DİŞHEKİMLİĞİNDE KLİNİK’ DERGİSİ YAYIN HAYATINDA...
  • 11.10.2016
  • 1,661

Türk Dişhekimleri Birliği ve Dişhekimleri Odaları meslektaşlarımızın fakülteden mezun olduktan sonraki dönemde güncel bilgiyle buluşması ve bu bilgileri hastalarına sundukları sağlık hizmetine yansıtabilmeleri  amacıyla eğitim modelleri geliştirmek için ciddi çaba içerisindedir.  Bu çabaların bir sonucu olarak Türk Dişhekimleri Birliği 2015 yılında TDB Akademi'yi kurmuştur. 2016 yılında Ankara'da başlatılan ve programı bir kitapçıkla sizlere sunulan eğitim etkinlikleri,  2017 yılından itibaren  de Oda bölgelerinde (Konferans, kurs, yetkinlik geliştirme programları gibi) sürdürülecektir.

TDB Akademi  bir yenilik olarak  bundan böyle her 2 ayda bir Türk Dişhekimleri Birliği Dergisi "TDBD" içinde bağımsız bölüm olarak yer alacak hakemli bilimsel yayın organı  "Dişhekimliğinde Klinik" Dergisini  yayın hayatına sokarak, ilk sayısını 155.sayılı "TDBD"  Dergisi ile meslektaşlarımızın bilgisine sunmuştur.

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi, öncelikle dişhekimlerinin klinikte yararlanacağı bilgileri içeren araştırmalarla  buluşturacak,  bilim dünyası ile klinik arasında bir köprü vazifesi görecektir. 

Dişhekimliğinde Klinik Dergisi'nin "TDBD" Dergisi  içinde yer almasıyla Türkiye'de ilk defa bilimsel bir yayının 20 bini aşkın dişhekimine ulaşması gerçekleştirilmiştir.

Dişhekimliğinde Klinik Dergisinin hazırlanması ve basılmasında emeği geçen herkesi kutluyor, dişhekimliği akademik hayatına ve sürekli dişhekimliği eğitimine katkısının sürekli olmasını diliyoruz.