TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Değerlerimiz
  • 6,928
  • Mesleki Etik Değerlere mutlak uyum.
  • Sürekli gelişim ve hayat boyu öğrenmeyi en ön planda tutmak.
  • Toplumun yüksek standartta sağlık hizmeti alma hakkına saygı.
  • Mezuniyet sonrası eğitim kalitesini ve niteliğini uluslararası düzeyde tutmak.
  • Uygulama yetkinliğini ön planda tutmak.
  • Güncel ve güvenilir bilimsel bilgiyi kullanmak.
  • Güncel mesleki eğitim tekniklerini kullanmak.