TÜRK DİŞHEKİMLERİ BİRLİĞİ AKADEMİ
Yönetim Kurulu
  • 8,936

 ADI-SOYADI

GÖREVİ

Dişhekimi Fatih Güler

 Koordinatör MYK Üyesi

Prof. Dr. Taner Yücel

 TDB Akademi Başkanı

Prof. Dr. Esra Yıldız  TDB Akademi Genel Sekreteri

Prof. Dr. Onur Şengün

 TDB - SDE YK Başkanı

Prof. Dr. Kıvanç Bektaş Kayhan

 Üye

Dişhekimi Özgür Başaran  Üye